• 2012-03-07

Projekcja dokumentu Grupy Oporu

13 marca 2012 roku o godz. 18.00 w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego Grupy Oporu w reżyserii Marii Dłużewskiej. Pokaz zorganizowany jest przez Filmowy Klub Historyczny, Instytut Pamięci Narodowej oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie.

Grupy Oporu to film dokumentalny zrealizowany dla TVP przez Marię Dłużewską we współpracy z Konradem Falęckim. Opowiada o Grupach Oporu Solidarni założonych wiosną 1982 r., w Warszawie przez Teodora Klincewicza ps. Borys vel Teoś, wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NZS. Powstała komórka, podporządkowana Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność, miała zajmować się małym sabotażem czyli prowadzeniem akcji ulotkowania, karaniem donosicieli, przygotowaniem fałszywych dokumentów, obsługą demonstracji, przerzutem przemycanego sprzętu z zagranicy do funkcjonowania demokratycznego podziemia w Polsce po grudniu 1981 oraz formami bezpośredniej konfrontacji z milicją podczas ewentualnego strajku generalnego.

Chrzest bojowy Grup Oporu nastąpił 1 sierpnia 1982 r., w Warszawie podczas akcji obchodu rocznicy Powstania Warszawskiego. Grupy Oporu bardzo szybko stały się autonomicznymi wyspecjalizowanymi komórkami działającymi na określonych terenach. Film dokumentalny opowiada o jednej z nich, tzw. Grupy Witka vel Waldka, przedstawiając jej konfrontację z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa, ale też opowiada o warunkach działania i życia w czasach realnego socjalizmu.

13 marca, godz. 18.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
ul. Mikołajska 2

Dodaj komentarz