• 2012-03-06

Nowa Rzeźba? w Zachęcie

9 marca 2012 roku o godz. 19.00 w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Nowa Rzeźba?

Mai Thu-Perret z Ligia Dias, Wróżka elektryczność, 2005, dzięki uprzejmości artystek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mai Thu-Perret z Ligia Dias, Wróżka elektryczność, 2005, dzięki uprzejmości artystek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nowa rzeźba? to międzynarodowa wystawa prezentująca współczesne realizacje rzeźbiarskie, obiekty i instalacje. Wspólnym mianownikiem dla pokazywanych prac są ich relacje z modernizmem – zjawiskiem historycznym, jednak wciąż badanym z nowej perspektywy. Szczególnie w ostatnich latach dyskusja na temat modernizmu przybrała nowy kierunek. Modernistycznym ideom przyglądają się badacze, architekci, krytycy, czyniąc je tematem licznych prac naukowych i krytycznej refleksji.

Wychodząc z założenia, że początek XXI wieku przyniósł koniec postmodernizmu, poszukują jego następcy. Jedni, jak Nicolas Bourriaud, głoszą narodziny nowej odmiany modernizmu — altermodernizmu, wynikającego ze specyfiki globalnych przemian, na które reagują artyści. Inni zaś, jak Martin Herbert w eseju o nowym modernizmie, piszą o ciągłości tradycji i współczesnym kontynuowaniu formalnego języka sztuki na zasadach ścisłego podobieństwa.

Wystawa w Zachęcie odnosi się do drugiego z opisanych stanowisk, czyli kwestii nowego modernizmu. Szczególnym kontekstem wystawy jest mówienie o nowym modernizmie tylko poprzez rzeźby, obiekty i instalacje z całkowitym pominięciem innych form sztuki. Wynika to z modernistycznej tradycji tworzenia materialnych nowatorskich obiektów, przy jednoczesnej tendencji dematerializacji sztuki w latach 60. i 70.

Wystawa pokaże rzeźby będące mniej czy bardziej manifestacją modernistycznej estetyki. Stanie się więc pretekstem do zbadania artystycznych reakcji na wspomniane tradycje, porównania relacji nowego ze starym, odszukania punktów odniesień, różnic i podobieństw. Stawia pytanie o formę nowej rzeźby i język, jakim posługują się artyści. Czy jest to ten sam język formalny, czy też uległ on modyfikacji na skutek współczesnych manifestacji artystycznych i indywidualnych praktyk? Co artystów pociąga w modernizmie, jak posługują się tą tradycją? Wystawa nie skupia się jedynie na podobieństwach i szukaniu we współczesnej sztuce znajomego języka, chodź i takie prace się na niej znajdują. Poszukuje także sposobów jego przetwarzania, przełamywania i zróżnicowania form w realizacjach rzeźbiarskich.

Artyści: Martin Boyce, Thea Djordjadze, Kasia Fudakowski, Jerzy Goliszewski, Wade Guyton, Mai-Thu Perret, Monika Sosnowska, Tatiana Trouvé

kurator: Maria Brewińska
współpraca: Katarzyna Kołodziej
Wystawa czynna od 10 marca do 15 maja

Dodaj komentarz