• 2012-03-02

Dyskusja Przekład jako dzieło i produkt wydawniczy w Warszawie

7 marca 2012 roku w Goethe Institut w Warszawie odbędzie się dyskusja Przekład jako dzieło i produkt wydawniczy panelowa promująca drugi numer pisma OderÜbersetzen. Polsko-niemiecki rocznik translatorski. Archiwum Karla Dedeciusa nakładem wydawnictwa FA-art. Współorganizatorem spotkania jest redakcja rocznika OderÜbersetzen.

OderÜbersetzen. Polsko-niemiecki rocznik translatorski. Archiwum Karla Dedeciusa to pismo przeznaczone dla tłumaczy i tłumaczek, teoretyczek i teoretyków przekładu, osób zainteresowanych transferem literackim i kulturowym. Na łamach pisma autorzy i autorki z Polski i krajów niemieckojęzycznych prezentują w swoim ojczystym języku teksty w przekładzie i teksty o przekładzie. OderÜbersetzen w nowatorski sposób łączy teorię i praktykę przekładu: równolegle do naukowych analiz obecne są w tu głosy samych tłumaczy, zarówno w formie próbek przekładu, jak i komentarza do własnej pracy.

OderÜbersetzen ukazuje się w Słubicach (Collegium Polonicum) przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki i we współpracy z Wydawnictwem FA-art.

Z recenzji pierwszego numeru:

Mimo spójnego lejtmotywu rocznik translatorski OderÜbersetzen jest tworem bardzo heterogenicznym […]. Tę imponującą pod względem zarówno jakości, jak i rozmachu inicjatywę wydawniczą zawdzięczamy redaktorom Bożenie Chołuj i Andreasowi Volkowi, którzy od kilku lat tworząc słubicko-frankfurckie Translation Studies przyglądają się fenomenowi przekładu z perspektywy pogranicza.

Inez Okulska Literatura na Świecie

W dyskusji wezmą udział: Beata Stasińska, Tomasz Dominiak, Paweł Piszczatowski

Prowadzenie: Bożena Chołuj

Bożena Chołuj – literaturoznawczyni, germanistka w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Gender Studies UW, kulturoznawczyni na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie.

Tomasz Dominiak – tłumacz, germanista, od 2011 członek zespołu redakcyjnego rocznika OderÜbersetzen.

Paweł Piszczatowski – literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Germanistyki UW. Pracuje obecnie nad habilitacją o apofatyczności poezji Paula Celana w nawiązaniu do tradycji języka średniowiecznej mistyki.

Beata Stasińska – wydawczyni, redaktorka, menedżerka kultury, współtwórczyni Wydawnictwa W.A.B., w którym publikuje współczesną prozę polską i zagraniczną, wykładowczyni Podyplomowego Studium Edytorskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Dyskusja odbędzie się 7 marca o godz. 18.00
Goethe-Institut
ul. Chmielna 13a
Warszawa

Dodaj komentarz