Magdalena Ujma O skandalach w sztuce

5 marca 2012 o godz. 18:00 w Galerii Arsenał w Białymstoku odbędzie się wykład Magdaleny Ujmy w ramach cyklu Czy sztuka jest potrzebna i dlaczego? Cykl związany jest z promocją książki Magdaleny Ujmy pt. Sztuki wizualne. Seria Sztuka i skandal.

Magdalena Ujma, „Sztuki wizualne” (źródło: materiały prasowe)

Magdalena Ujma, „Sztuki wizualne. Seria Sztuka i skandal” (źródło: materiały prasowe)

Magdalena Ujma, Sztuki wizualne. Seria Sztuka i skandal (2011)
Książka jest rodzajem wprowadzenia w historię sztuki i sztukę najnowszą. Traktując skandal i skandaliczność jako rodzaj pretekstu, omawia wiele dzieł z różnych epok i obszarów geograficznych. Dzięki niej można wejść w gąszcz wiedzy o sztuce, jej twórcach i jej dziełach.

Magdalena Ujma, O skandalach w sztuce
Wykład koncentruje się wokół zagadnienia skandalu w sztuce. Prześledzone zostaną zmiany jego rozumienia, możliwe jego definicje, a także przykłady najgłośniejszych, ale i nieoczywistych skandali z historii sztuki, a także sztuki najnowszej. Analizie poddany zostanie również aspekt celowości skandali, czemu i komu mogą służyć.

ul. A. Mickiewicza 2
Białystok

Dodaj komentarz