• 2012-02-23

Spotkanie podsumowujące projekt Walking with Kinga

23 lutego 2012 roku o godz. 18.00 w Galerii Sztuki współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie odbędzie się spotkanie podsumowujące problematykę akcji badawczo-artystycznych, zrealizowanych w ramach projektu i wystawy Walking with Kinga. W spotkaniu wezmą udział Kinga Araya, dr Tomasz Sikora oraz prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński.

Kinga Araya, Walking with Kinga (źródło: materiały prasowe Bunkra Sztuki)

Kinga Araya, Walking with Kinga (źródło: materiały prasowe Bunkra Sztuki)

Czym jest multikulturowość? Co kryje się pod pojęciem multijęzyczności? Jaki wpływ mają te zagadnienia na współczesną kulturę? Jaką rolę odgrywają w twórczości Kingi Arayi?

Kinga Araya – obywatelka Polski i Kanady. Aktualnie mieszka i pracuje w Rzymie. Studiowała na Uniwersytecie Ottawy, Uniwersytecie York w Toronto i Uniwersytecie Concordia w Montrealu, gdzie uzyskała stopień doktora na podstawie pracy Walking in the City: The Motif of Exile in Performances by Krzysztof Wodiczko and Adrian Piper (Chodzenie po mieście. Motyw wygnania w performance’ach Krzysztofa Wodiczki i Adrian Piper). Obecnie pracuje nad książką zatytułowaną The Post-exilic Condition: the Poetics and Politics of Walking (Kondycja po-wygnańcza. Poetyka i polityka chodzenia).

Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński – medioznawca i kulturoznawca, Kierownik Zakładu Mediów Elektronicznych w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, znawca historii filmu awangardowego, video-artu, sztuki multimedialnej i interaktywnej.

Dr Tomasz Sikora – adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego obszar zainteresowań to szeroko rozumiane interdyscyplinarne studia kulturowe (w tym kultura i literatura kanadyjska), ze szczególnym naciskiem na perspektywy queer i gender. W wolnych chwilach bloger, fotograf i konsument sztuki współczesnej.

23 lutego, godz. 18.00

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
pl. Szczepański 3a
Kraków

Dodaj komentarz