Marian Fikus – Kreator przestrzeni. Projekty i realizacje w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu

27 lutego 2012 roku w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu odbędzie się wykład Mariana Fikusa Kreator przestrzeni. Projekty i realizacje w ramach cyklu Architektura w Wozowni.

Architektura w Wozowni, Marian Fikus, Kreator przestrzeni (źródło: materiały prasowe organizatora)

Architektura w Wozowni, Marian Fikus, Kreator przestrzeni (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marian Fikus Kreator przestrzeni
Projekty i realizacje

Marian Fikus – wybitny poznański architekt, profesor i wychowawca kolejnych pokoleń architektów, laureat Honorowej Nagrody SARP za 2008 rok, przyznanej za całokształt twórczości architektonicznej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, od połowy lat 70. na stałe związany z Poznaniem i Politechniką Poznańską (kierownik Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej). Prowadzi własną pracownię – Studio Fikus. Mariana Fikusa interesuje problematyka struktur architektonicznych, małych elementów architektonicznych w przestrzeni, jak i zagadnienia dotyczące całych przestrzennych zespołów architektonicznych.

W swoim bogatym dorobku ma wiele nieprzeciętnych projektów i realizacji, w dużej mierze związanych z architekturą duchową, w której się wyspecjalizował – są to nie tylko kościoły (w 2007 roku wraz z architektem Jerzym Gurawskim otrzymał Nagrodę im. św. Brata Alberta za architekturę sakralną), ale i ośrodki akademickie, m.in.: kampus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Morasku w Poznaniu, nowy kompleks budynków Politechniki Poznańskiej nad Wartą, kampus 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. We wszystkich tych założeniach widoczne jest twórcze myślenie o przestrzeni, szacunek dla krajobrazu kulturowego, dla miejsca i dla człowieka – Marian Fikus jest kreatorem przestrzeni. Projektuje budynki, ale myśli jak urbanista.

Autorka projektu Architektura w Wozowni: Teresa Dudzińska

27 lutego – godz. 17.00
Galeria Sztuki Wozownia
ul. Ducha Św. 6
Toruń

Dodaj komentarz