Kulisy powstawania wystawy Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta

Na wrzesień 2012 roku Muzeum Literatury w Warszawie planuje otwarcie wystawy Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta. Organizatorzy postanowili rozpocząć wystawę od eksperymentu i stworzyli bloga poświęconego jej powstawaniu.

Zazwyczaj widzowie zapraszani są do muzeów i galerii w momencie, gdy ekspozycja jest w pełni przygotowana, oficjalnie otwarta, dzieła sztuki rozstawione, a obrazy równo powieszone. Tym razem organizatorzy chcieli rozszerzyć ramy tradycyjnie rozumianej wystawy poprzez publiczne włączenie do niej elementów tzw. making of i zaprosić widzów do muzealnej kuchni, odsłonić kulisy powstawania ekspozycji.

Stworzony został blog poświęcony tylko i wyłącznie przygotowaniom do wystawy Bruno Schulz. Rzeczywistość przesunięta. Będą się tutaj regularnie pojawiać materiały związane z powstającą ekspozycją. Począwszy od samej idei wystawy, poprzez ścierające się koncepcje merytoryczne,  będzie można przechodzić przez kolejne, techniczne etapy jej realizacji, jak również stać  się świadkami poszukiwań, które towarzyszą każdej inicjatywie tego typu.

Blog działać będzie do otwarcia wystawy (wrzesień 2012 roku). Zaprezentowane w nim zostaną materiały filmowe: archiwalne oraz całkiem nowe. Przed kamerę zapraszani będą eksperci – znawcy twórczości Schulza. Zamieszczone zostaną również opisy dzieł, włączonych do wystawy, reprodukcje, skany, ciekawostki i odkrycia. Nie zabraknie ujawnienia dylematów i wątpliwości, pojawiających się przy pracy nad projektami wystawienniczymi.

Autorem bloga jest autor wystawy, dr Łukasz Kossowski, kurator Działu Sztuki Muzeum Literatury, autor wielu prestiżowych i nagradzanych wystaw, m.in.: Inspiracje sztuką Japonii w malarstwie i grafice polskich modernistów, 1981; Totenmesse. Munch. Weiss. Przybyszewski, 1995; Polska – Japonia, 1919 – 1999, 2000; Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie, 2008. Twórczość Schulza propagował współpracując z wieloma europejskimi galeriami i muzeami, m.in. w Brukseli, Kijowie, Paryżu, Madrycie, Stambule.

Blog Rzeczywistość przesunięta znajduje się pod adresem:

http://kossowski.muzeumliteratury.pl/

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
ul. Polna 40

Dodaj komentarz