Dawne pocztówki w Muzeum Podkarpackim

8 lutego 2012 roku w Muzeum Podkarpackim w Krośnie odbędzie się wernisaż wystawy Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce ze zbiorów Almanachu Muszyny.

Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce, plakat (źródło: materiał prasowy)

Krynica, Muszyna, Żegiestów na dawnej pocztówce, plakat (źródło: materiał prasowy)

Na wystawie będzie można zobaczyć 500 unikalnych pocztówek z lat 1899–1920, przedstawiających zapomniane i często już nieistniejące obiekty uzdrowiskowe z Krynicy, Muszyny i Żegiestowa, a także sceny z życia społecznego.

Pocztówki są kopalnią informacji i bogatym materiałem ikonograficznym – to przecież konkretni ludzie, którzy je wysyłali i otrzymywali, to rysunki, obrazy lub zdjęcia, to stemple pocztowe i znaczki, to wreszcie bogata korespondencja, mówiąca o epoce, ludziach, ich sprawach – czasem ważnych, a niekiedy zupełnie przyziemnych. Przełom XIX i XX wieku określany jest jako złoty wiek pocztówek. Stanowiły one wtedy ozdobę salonów, były popularnym łącznikiem między ludźmi oraz świadectwem odbytych podróży. W Polsce autorstwo nazwy pocztówka przypisuje się Henrykowi Sienkiewiczowi.

Prezentowane na wystawie pocztówki stanowią fragment kolekcji Almanachu Muszyny, gromadzonej przez Bożenę i Ryszarda Kruków – krakusów na zesłaniu w Warszawie od ponad 30 lat, a zakochanych w Muszynie. Są one wykorzystywane jako materiał ilustracyjny oraz omawiane na łamach Almanachu Muszyny, rocznika wydawanego od 1991 roku.

Wystawa eksponowana była już w Warszawie w Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Nowym Sączu w Galerii Biblioteki Publicznej, w Muszynie w Bibliotece Publicznej, na Zamku w Starej Lubowni na Słowacji oraz w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie oraz w Muzeum Nikifora w Krynicy.

Wernisaż: 8 lutego 2012 roku, godz. 18.00
Muzeum Podkarpackie, Pałac Biskupi
ul. Piłsudzkiego 16
Krosno

Dodaj komentarz