• 2012-02-06

Mickiewicz w Pamiętniku Literackim, wydawnictwo słowo/obraz terytoria

7 lutego 2012 roku nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria ukaże się publikacja poświęcona Adamowi Mickiewiczowi – Mickiewicz w Pamiętniku Literackim.

Książka stanowi wybór artykułów, pod redakcją Stanisława Rośka, poświęconych Adamowi Mickiewiczowi, publikowanych w Pamiętniku Literackim od początku jego istnienia. Czytelnik znajdzie w niej zarówno teksty napisane w wieku XIX, jak i najnowsze, z wieku XXI.

W zbiorze ważne rozprawy sąsiadują z drobnymi, ale interesującymi przyczynkami, recenzje głośnych książek dotyczących wieszcza ze wspomnieniami pośmiertnymi poświęconymi wybitnym mickiewiczologom. Zestawiając prace utytułowanych badaczy, młodych naukowców i pasjonatów, niniejsza antologia daje pełen obraz tego, co i jak pisało się o Mickiewiczu w Polsce przez ostatnie sto trzydzieści lat.

Mickiewicz w Pamiętniku Literackim, pod red. Stanisława Rośka
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
Warszawa 2012

Dodaj komentarz