Sukiennice witają Hołd Pruski Jana Matejki

4 lutego 2012 roku Hołd pruski – jedno z najważniejszych dzieł Jana Matejki – powróci z wystawy Obok. Polska – Niemcy 1000 lat historii w sztuce w Berlinie na swoje stałe miejsce w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Jan Matejko, Hołd Pruski, rozwinięcie obrazu (źródło: materiał prasowy)

Jan Matejko, Hołd Pruski, rozwinięcie obrazu (źródło: materiał prasowy)

23 stycznia ważąca niemal pół tony skrzynia, zawierająca obraz nawinięty na olbrzymi wałek, została wprowadzona przy użyciu podnośnika przez galeryjkę od strony ulicy Brackiej do Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Hołd pruski po wniesieniu do Sali Siemiradzkiego, czyli na swoje dawne miejsce, został od razu wyjęty ze skrzyni i rozwinięty z wałka na posadzce, by mógł przez dobę odpocząć (z powodów konserwatorskich).

24 stycznia rozpoczęło się naciąganie dzieła na krosna i montaż w ramie na tej ścianie, gdzie przed remontem wisiały Pochodnie Nerona. Tego samego dnia, kiedy Hołd pruski powrócił do Sukiennic, wyjechał z nich Rejtan – Upadek Polski, także dzieło Matejki, wypożyczone na czas nieobecności Hołdu z Zamku Królewskiego w Warszawie.

Hołd pruski namalował Jan Matejko w latach 1879–1882. To wizja triumfu Polski nad zakonem krzyżackim. Obraz przedstawia Albrechta Hohenzollerna, ostatniego wielkiego mistrza i pierwszego świeckiego księcia Prus, przysięgającego wierność polskiemu królowi Zygmuntowi I Staremu w dniu 10 kwietnia 1525 roku. Dzieło jest własnością Zamku Królewskiego na Wawelu. W latach 2006–2007 obraz został poddany gruntownej konserwacji przez zespół specjalistów z Zamku Królewskiego na Wawelu oraz z Muzeum Narodowego w Krakowie. Potem był prezentowany na Wawelu i na wystawie w Belinie.

Z okazji prezentacji dzieła w Sukiennicach Muzeum Narodowe przygotowało kilka imprez pod hasłem: Przywitaj Hołd pruski Jana Matejki!.

Sobota, 4 lutego

  • godz. 11.00 / Spotkanie z przewodnikiem – miniwykład o Hołdzie pruskim Jana Matejki
  • godz. 13.00 / Galeria portretu w ‘Hołdzie pruskim’ Jana Matejki – spotkanie z Agnieszką Janczyk, kustosz Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki
  • godz. 15.00 / Spotkanie z przewodnikiem – miniwykład o Hołdzie pruskim Jana Matejki

 Niedziela, 5 lutego

godz. 11.00 / Spotkanie z przewodnikiem – miniwykład o Hołdzie pruskim Jana Matejki
godz. 13.00 / Jak to z ‘Hołdem pruskim’ bywało – spotkanie z Elżbietą Zygier, kierownikiem Pracowni Konserwacji Malarstwa Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
godz. 15.00 / Spotkanie z przewodnikiem – miniwykład o Hołdzie pruskim Jana Matejki

4 lutego 2012 roku
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Sala Siemiradzkiego
Kraków

Dodaj komentarz