Telewizja Polska digitalizuje z Narodowym Instytutem Audiowizualnym

Telewizja Polska i Narodowy Instytut Audiowizualny 30 stycznia podpisały umowę w sprawie digitalizacji archiwów TVP realizowaną w ramach środków Programu Wieloletniego KULTURA+ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowa ustala szczegółowe warunki, zakres i formę wspólnie realizowanych projektów.

Dzięki współpracy istotna cześć archiwów TVP zostanie ucyfrowiona, zabezpieczona oraz udostępniona szerokiej publiczności.

Cyfryzacja archiwów TVP realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytetu Digitalizacja, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Program ten jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015, zarządzanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego jednym z głównych celów jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Na tworzonej wspólnie liście utworów znajdują się zarówno dokumenty m.in.: Marii Zmarz-Koczanowicz, Andrzeja Fidyka czy Piotra Szulkina; audycje edukacyjne: Abecadło dźwięku, Dzieje jednego wynalazku, Tajniki matematyki, kultowy już Klub prof. Tutki: Profesor Tutka wśród melomanów w reżyserii Andrzej Kondratiuk, liczne przedstawienia Teatrów telewizji w reżyserii wybitnych twórców: Antygona Andrzeja Seweryna, Śluby panieńskie Krystyny Jandy, czy Wniebowstąpienie Macieja Englerta, a także animacje i fabuły.

Umowę w obecności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego podpisali: Juliusz Braun, Prezes Zarządu TVP S.A. i Michał Merczyński, Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NInA).

Ostateczny katalog utworów będzie wypracowywany przez strony umowy w drodze złożonego procesu pozyskiwania przez Telewizję Polską praw od twórców.

Pierwsze efekty umowy będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych już za kilka miesięcy zarówno na antenach TVP jak i na portalach NInA i Telewizji Polskiej. Umowa pomiędzy instytucjami w znaczący sposób przyczyni się do utrwalenia i upowszechnienia polskiego dziedzictwa narodowego. Instytut zamierza przez 4 kolejne lata współfinansować proces cyfryzacji, zakładając możliwość przedłużania go na kolejne lata.

 

Dodaj komentarz