• 2012-02-01

Rudolf Arnheim Myślenie wzrokowe

27 stycznia 2012 r. do księgarń trafi nowa książka Rudolfa Arnheima Myślenie wzrokowe.

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe (źródło: materiał prasowy)

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe (źródło: materiał prasowy)

Tezy zawarte w książce Myślenie wzrokowe, po raz pierwszy wydanej w roku 1969, są prowokacyjne i dalekosiężne. Arnheim twierdzi, że myślenie jest ze swej natury percepcyjne. Twierdzi też, że starożytna dychotomia między obserwacją a myśleniem, między odczuwaniem a rozważaniem jest mylna i wprowadza w błąd. Nawet podstawowe procesy postrzegania pociągają za sobą mechanizmy typowe dla myślenia, a myślenie odbywa się za pomocą zmysłu wzroku.

Moje wcześniejsze badania nauczyły mnie, że działalność artystyczna jest formą rozumowania, w której nierozdzielnie splatają się ze sobą postrzeganie i myślenie. Uznałem, że muszę stwierdzić, iż ktoś, kto maluje, pisze, komponuje czy tańczy, myśli zmysłami. Ta jedność postrzegania i myśli okazała się zresztą cechować nie tylko sztukę.

Analiza naszej wiedzy na temat percepcji wzrokowej, uświadomiła mi, że niezwykłe mechanizmy, za których pomocą zmysły ujmują doświadczenie, są niemal identyczne z działaniami opisywanymi przez psychologię myślenia. I odwrotnie – bardzo wiele wskazuje na to, że domeną naprawdę twórczego myślenia w każdej sferze poznania jest dziedzina wyobraźni.

Rudolf Arnheim (1904–2007) – psycholog, estetyk, teoretyk sztuki i filmu. W latach dwudziestych zajmował się psychologią eksperymentalną i filozofią, był też jednym z pionierów europejskiej myśli filmowej (Film jako sztuka, wyd. pol. 1961) i radiowej (Radio: An Art Of Sound, 1936). W 1934 roku opuścił nazistowskie Niemcy, udając się na emigrację do Anglii, a następnie do USA. Tu pracował nad koncepcją psychologii sztuki (Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, wyd. pol. 1978, 2004).

Wykładał w prestiżowych uczelniach amerykańskich: w nowojorskim Sarah Lawrence College, na Uniwersytecie Harvarda oraz na Uniwersytecie w Michigan, rozwijając psychologiczną teorię widzenia.

Tytuł oryginału: Visual Thinking
przełożył Marek Chojnacki
ISBN 978-83-7453-056-9, EAN 9788374530569
Informacja: Podręcznik Humanisty, 402 strony, format 165×235 mm, oprawa zintegrowana

Dodaj komentarz