• 2012-01-24

6. Edycja THESAURUS POLONIAE

Do końca lutego 2012 roku trwa nabór do kolejnej, szóstej już, edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae. Jest to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku.

Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zaproszone są zarówno osoby zajmujące się praktycznym wymiarem zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu dziedzictwa, historii, socjologii, etnografii oraz antropologii.

Stypendyści wyłonieni w trakcie tego naboru rozpoczynają swój trzymiesięczny program w Krakowie 1 maja i kończą 31 lipca. Komisja Rekrutacyjna, w której skład wchodzą przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Kultury, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przeprowadza ocenę nadesłanych aplikacji niedługo po zakończeniu rekrutacji. Organizatorzy programu powiadomią kandydatów o wynikach do połowy marca.

Thesaurus Poloniae realizowany jest w dwóch kategoriach: Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora oraz Program Junior dla doktorantów. Dotychczas odbyło się 5 edycji, w których wzięło 24 naukowców z 15 krajów (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Czechy, Francja, Gruzja, Japonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy, Ukraina i USA).

Zakwalifikowany uczestnik programu otrzymuje stypendium (3500 zł, ok. 770 EURO dla uczestników programu Senior oraz 2500 zł, ok. 550 EURO dla uczestników programu Junior miesięcznie) oraz jednorazowy grant, wypłacany wraz pierwszym stypendium, przyznawany na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł, ok. 330 EURO).

MCK umożliwia korzystanie z własnej biblioteki (http://www.mck.krakow.pl/page/informacje-dla-czytelnikow), której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, oraz oferuje pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych. Stypendystom zapewniony zostaje samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta

MCK organizuje każdego roku dwie tury naboru dla stypendystów, w każdej przyznawane są trzy stypendia:

  •  pierwszy nabór rozpoczyna się 15 stycznia i kończy 28 lutego, a stypendyści wyłonieni w trakcie tego naboru rozpoczynają swój trzymiesięczny program w Krakowie 1 maja i kończą 31 lipca
  • drugi nabór rozpoczyna się 15 maja i kończy 30 czerwca. Rezultaty ogłoszone są do końca sierpnia, a program trwa od 1 września do 30 listopada
MCK
Rynek Główny 25
Kraków

Dodaj komentarz