• 2012-01-21

Sielce Architektów

30 stycznia 2012 r. o godz. 19.00 w hallu głównym budynku Agory w Warszawie zostanie otwarta wystawa wieńcząca projekt Sielce Architektów.

Sielce Architektów - plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sielce Architektów - plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na ekspozycję składają się plansze z propozycjami rozwiązań przestrzeni publicznych Dolnego Mokotowa – Sielc oraz efekty równolegle prowadzonych warsztatów z mieszkańcami. Wystawie towarzyszyć będzie debata dotycząca partycypacji społecznej w procesie kształtowania przestrzeni miejskich.

Sielce Architektów to pierwszy tego typu projekt realizowany w obrębie jednej dzielnicy Warszawy. Organizatorami są: Pracownia Kompozycji Urbanistycznej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Partnerstwo dla Mokotowa Moje Sielce oraz Stowarzyszenie Twórcze Zderzenia. Wystawa oraz debata ma zachęcić do wspólnego dialogu, zwrócić uwagę na udział społeczności lokalnej w procesie kreowania przestrzeni miejskiej.

Autorami prac są studenci ostatniego roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy po konsultacjach z mieszkańcami zinwentaryzowali i zaprojektowali przestrzeń publiczną dzielnicy. Młodzi architekci wzięli udział w spotkaniu z varsavianistką – specjalistką od historii Sielc oraz lokalnymi działaczami, którzy wprowadzili ich w kontekst społeczny dzielnicy. W ten sposób zebrali informacje o specyfice miejsca i jego mieszkańców. Równolegle odbyły się warsztaty kreatywne pt.: Indywidualna przestrzeń publiczna, podczas których mieszkańcy mieli możliwość sformułować osobiste oczekiwania wobec ich ulubionych miejsc na Sielcach, a zarazem skonfrontować się z projektami studentów.

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie będzie debata zatytułowana Przepisy na przestrzeń publiczną skupiona wokół pytania: jak mieszkańcy mogą wpływać na przestrzeń dzielnicy? Punktem wyjścia do dyskusji będzie projekt Sielce Architektów jako spotkanie doświadczeń mieszkańców z wizją architektów. Konfrontacja wzajemnych oczekiwań będzie wstępem do szerszej dyskusji o potrzebach przestrzennych miasta. W debacie wezmą udział eksperci stykający się z materią stołecznej przestrzeni publicznej na co dzień. Zaproszeni goście przedstawią pozytywne przykłady rozwiązań w kontekście projektowania urbanistycznego, inicjatyw oddolnych i praw mieszkańców. Następnie odbędzie się otwarta dyskusja.

Obecnie w Polsce programy nauczania na wydziałach architektonicznych i planowania przestrzennego nie uwzględniają konsultacji społecznych. Projekt ma na celu upowszechnienie idei partycypacji społecznej jako niezbędnego etapu projektowania jak najlepszych rozwiązań przestrzennych, adekwatnych do potrzeb lokalnej społeczności.

 

Sielce Architektów
3 stycznia – 12 lutego 2012 roku
Hall Agory, ul. Czerska 8/10
Warszawa

Debata Przepisy na przestrzeń publiczną
4 lutego 2012 roku godz. 12.00
Teatr Baza, ul. Podchorążych 39
Warszawa

Debacie towarzyszą warsztaty architektoniczne dla najmłodszych o godz.10.00

Dodaj komentarz