Struktura i architektura w Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie

20 stycznia 2012 roku o godzinie 14.00 w Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie odbędzie się otwarcie wystawy fotografii Thomasa Voßbecka Struktura i architektura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska.

Kopalnia Wieczorek, fot. Thomas Vossbeck (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kopalnia Wieczorek, fot. Thomas Vossbeck (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Struktura i architektura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska prezentuje rezultaty niemiecko-polskiego projektu fotograficznego. Blisko 50 fotografii wielkoformatowych, barwnych, przedstawiających współczesne oblicze i funkcje dziedzictwa postindustrialnego Górnego Śląska, widziane oczami niemieckiego fotografika młodego pokolenia Thomasa Voßbecka.

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, wspólnie z fotografikami berlińskimi z inicjatywy Europareportage, realizowało projekt dokumentacyjno-artystyczny związany z postindustrialnym dziedzictwem Górnego Śląska, którego celem w zamyśle i programie deklarowanym przez Forum jest rejestracja i pielęgnowanie znikającego już niekiedy z dzisiejszego krajobrazu dobra wspólnej europejskiej kultury, jakim jest zespół przemysłowo-urbanistyczny powstały na Śląsku w różnych okresach jego industrializacji.

Projekt fotograficzny Struktura i architektura obejmował wybrane zakłady przemysłowe powstałe przed 1945 rokiem i czynne do dziś lub te, których pozostałe fragmenty pozwalają na zobrazowanie ich potencjału przemysłowego. Autor skupił swą uwagę głównie na architekturze przemysłowej ukazującej zarówno wnętrza zakładów, jak i bryły ich budynków oraz towarzyszące fragmenty przemysłowego i naturalnego krajobrazu.

Architektura przemysłowa Górnego Śląska powstawała na przełomie dwóch wieków, jest więc częścią wspólnego dziedzictwa Polaków i Niemców. Dlatego jej popularyzacja jako wspólnej wartości europejskich narodów daje szansę na zachowanie jej cennych elementów, konstytuujących także współczesne oblicze tego regionu, i sytuuje właściwie w ogólnym dorobku kulturowym oraz dziedzictwie Europy.

Prezentowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie wystawa, rekomendowana przez Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji, była pokazywana w 2010 roku w Dortmundzie (w ramach Ruhr2010) oraz w Muzeum Śląskim w Katowicach jesienią 2011 roku. Katalog do wystawy w swym założeniu jest kierowany w równym stopniu do polskiego, jak i do niemieckiego odbiorcy, dlatego zamieszczono w nim dwujęzyczną mapę historycznego Górnego Śląska pozwalającą na identyfikację miejsc przedstawionych na fotografiach.

Struktura i architektura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska.
20 stycznia – 4 marca 2012 roku
Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Staromłyńska 1
Szczecin

Dodaj komentarz