Podsumowanie literackie roku 2011

30 stycznia 2012 r. o godzinie 18.00 w Małej Sali Teatru Nowego w Łodzi odbędzie się spotkanie podsumowujące wydarzenia literackie roku 2011.

O najważniejszych polskich i światowych premierach książkowych – tych nagrodzonych prestiżowymi laurami oraz tych niezauważonych – dyskutować będą dziennikarze, krytycy literaccy i członkowie kapituł jurorskich najważniejszych nagród literackich w kraju.

Justyna Sobolewska – krytyczka literacka, dziennikarka Polityki, członkini jury nagród Angelus i Silesius oraz Paszportów Polityki.

Piotr Śliwiński – krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Profesor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu artykułów i książek krytycznoliterackich. Od 2006 przewodniczący jury Nagrody Literackiej Gdynia.

Gościem specjalnym będzie autor nagrodzonej w tym roku Paszportem Polityki powieści Książka – Mikołaj Łoziński.

Prowadzenie – Maciej Robert.

30 stycznia 2012 r.,  godz. 18.00
Mała Sala Teatru Nowego
ul. Zachodnia 93
Łódź

Dodaj komentarz