Najnowszy wiersz Wisławy Szymborskiej w styczniowej Odrze

Styczniowy numer Odry otwiera najnowszy, napisany po pobycie autorki we Włoszech wiersz W. Szymborskiej Wzajemność.

W numerze ponadto wiersze T. Venclovy, P. Matywieckiego i opowiadanie A. Czeniawskiego. Ekonomista B. Fiedor mówi o szansach przetrwania strefy euro, filozofowie P. Nowak i W. Wrzesiński zajmują się sztuka wojowania i techniką zamachów w doktrynie Machiavellego i koncepcji Malapartego, Z. Cesarz arabską wiosną ludów, A. Nasiłowska, M. Jagiełło i M. Orliński piszą o sytuacji czasopism wychodzących dzisiaj na papierze i w Internecie, zaś T. Kozłowski o kulisach naszych medialnych popskandali. Obok eseju G. Pouleta o świadomości krytycznej P. Śliwiński omówieniem serii wydawniczej Wojewódzkiej Biblioteki w Poznaniu wprowadza kontrowersyjne szkice literackie związane z obchodami 50-lecia Marcina Świetlickiego (m.in. Trup, który mówi G. Olszańskiego).

Ponadto relacje z Camerimage i teatrów i stałe felietony, m.in. J. Gutorowa, H. Klimko-Dobrzanieckiego, rozmowa z historykiem z emigracji M. Chodkiewiczem i Zagraniczne Sygnały Literackie.

Dodaj komentarz