• 2012-01-17

Art Nouveau w Rumunii w Muzeum Architektury

26 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbędzie się wernisaż wystawy Art Nouveau w Rumunii.

Cazinoul, arch. Daniel Renard (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cazinoul, arch. Daniel Renard (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa przygotowana przez Sorina Vasilescu, architekta i profesora Uniwersytetu Architektury i Urbanistyki Ion Mincu w Bukareszcie, prezentuje wybór fotografii budowli powstałych na przełomie XIX i XX wieku na terenie całej dzisiejszej Rumunii. Układają się one w opowieść o rozwoju Art Nouveau rozumianej jako pierwsza modernistyczna tendencja w architekturze i ukazują jej różnorodność wynikającą z wielorakich uwarunkowań społecznych, kulturalnych i politycznych.

W dziełach architektury powstającej na obszarach pozostających do I wojny światowej w granicach Cesarstwa Austro-Węgierskiego – Banacie, Transylwanii, Bukowinie – silnie widoczny był wpływ secesji wiedeńskiej, zwłaszcza dzieł Ödöna Lechnera. Wzorując się na charakterystycznej płynnej, krzywoliniowej ornamentacji, tacy architekci jak Jakab Dezo czy Komor Marcell, sięgnęli równocześnie do motywów ludowych. W późniejszej fazie pojawił się linearyzm, inspirowany wiedeńskimi dziełami Otto Wagnera i Josefa Hoffmanna, ale także twórczością Charlesa Mackintosha.

W dawnym królestwie Rumunii, czyli na obszarach zjednoczonej Mołdawii i Wołoszczyzny, trwała wówczas obejmująca wszystkie aspekty życia modernizacja, zmierzająca do przemiany dawnej, patriarchalnej, należącej jeszcze do Bizancjum po Bizancjum rzeczywistości w nowoczesne państwo europejskie. Szczególną rolę odegrały w tym procesie kontakty z Europą Zachodnią, a zwłaszcza kulturalne i emocjonalne związki z Francją.

Obok tych wpływów wystawa ukazuje jednak także odrębny nurt, reprezentowany przede wszystkim przez wybitnego architekta Iona Mincu, dzięki któremu powstał nowy wariant Art Nouveau, określany jako styl neorumuński, wyprzedzający prawie o dziesięciolecie podobne eksperymenty na zachodzie Europy. W gorącej atmosferze początku XX wieku narodziła się autentycznie narodowa szkoła architektury, wykorzystująca cytaty z dawnej sztuki rumuńskiej. Stała się ona punktem wyjścia do szczytowych osiągnięć nowoczesnej architektury Rumunii w okresie międzywojennym – najlepszym czasie w historii kraju, kiedy w jego kulturze pojawili się tak wybitni twórcy jak Constantin Brancusi, George Enescu, Dinu Lipatti, Tristan Tzara, czy Mircea Eliade.

Art Nouveau w Rumunii
26 stycznia – 11 marca 2012 r.
Wernisaż w czwartek 26 stycznia 2012 r. godz. 17.00
Muzeum Architektury
Wrocław

Dodaj komentarz