• 2012-01-16

Wielkość i upadek Tygodnika Powszechnego

16 stycznia 2012 r. o godzinie 18.00 w krakowskim Klubie Dziennikarzy Pod Gruszą odbędzie się spotkanie z prof. Andrzejem Romanowskim poświęcone książce Wielkość i upadek Tygodnika Powszechnego.

W dyskusji na temat Tygodnika… wezmą udział red. Adam Szostakiewicz i prof. Jan Widacki. Dyskusję poprowadzi dr Andrzej Nowakowski, dyrektor wydawnictwa Universitas.

Tygodnik Powszechny – tygodnik katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej, redagowany od 1945 roku. Od ponad sześćdziesięciu lat pełni rolę nie tylko pisma katolików, ale zarazem pisma polskiej inteligencji, niekoniecznie poczuwającej się do związków z kościołem. W okresie PRL-u Tygodnik był niezależnej opinii publicznej.

Na łamach pisma publikowali m.in. Karol Wojtyła, Władysław Bartoszewski, Jerzy Zawieyski, Jacek Woźniakowski, Stefan Wilkanowicz, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Tadeusz Kudliński, Czesław Zgorzelski. Tutaj publikował wiersze Czesław Miłosz – Tygodnik był jedynym pismem, gdzie zamieszczał wiersze po otrzymaniu Nagrody Nobla.

W latach 80. Tygodnik był nieformalnym organem opozycji politycznej. Od lat 90. nie sprzyjała pismu znaczna część zwierzchników kościoła w Polsce, która uważała Tygodnik za zbyt liberalny.

Redaktorem pisma są obecnie Piotr Mucharski (redaktor naczelny) i ks. Adam Boniecki (redaktor senior), a do grona redakcji zalicza się stałych współpracowników jak m.in.: Wojciech Bonowicz, Tomasz Fiałkowski, Jarosław Flis, Andrzej Franaszek, Józefa Hennelowa, Michał Paweł Markowski, Agnieszka Sabor, Marian Stala, Andrzej Stasiuk.

16 stycznia 2012 r., godz. 18.00
Klub Dziennikarzy Pod Gruszą
ul. Szczepańska 1
Kraków

Dodaj komentarz