• 2012-01-04

QUADRIENNALE DRZEWORYTU I LINORYTU POLSKIEGO

Od 1 grudnia 2011 r. do 22 stycznia 2012 r. w BWA w Olsztynie można oglądać wystawę Laureatów Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego. BWA Olsztyn 1975–2007.

III nagroda, Piotr Stachlewski (źródło: materiał prasowy)

III nagroda, Piotr Stachlewski (źródło: materiał prasowy)

Patrząc na współczesny, dynamicznie rozwijający się krajobraz medialny, trudno wprost uwierzyć, że wydarzenie graficzne poświęcone najstarszej z technik graficznych, jaką jest drzeworyt oraz technice niemal równie leciwej, jaką jest linoryt, może obchodzić właśnie jubileusz dziesiątej edycji.

A jednak to prawda! Jak podkreślają organizatorzy, konkurs i towarzysząca mu wystawa pokonkursowa jest organizowana nieprzerwanie od 1975 roku, jak więc łatwo policzyć drzeworyt i linoryt gości w Olsztyńskiej Galerii już od ponad trzydzieści pięć lat. W rzeczywistości artystycznej, w której wiele imprez z długoletnią tradycją znika z mapy kulturalnej, a nowe, rodzące się jak grzyby po deszczu, nie są w stanie przetrwać do trzeciej edycji, wytrwałość i konsekwencja organizatorów Quadriennale jest miarą ich niezwykłego sukcesu i hartu artystycznego ducha.

Wiek wielu wyróżnionych wyraźnie wskazuje, że obie te techniki mocno trzymają się wśród graficznych preferencji i niejednokrotnie wygrywają z, być może bardziej spektakularnymi formatowo, ale nie zawsze intrygującymi artystycznie i intelektualnie, propozycjami nowo medialnymi.

Być może obserwowane także na wielu wydziałach i uczelniach artystycznych nie tylko w Polsce ponowne zainteresowanie drzeworytem i linorytem ze strony najmłodszych adeptów sztuki, wskazuje na pewna tendencje współczesności, w której otoczeni symulakrycznymi wizerunkami zerojedynkowymi tęsknimy za taktylnością i wynikającą z niej synestezją odbioru.

Wystawa pokonkursowa jest jednocześnie wystawą inaugurującą cykl Programu MTG – Kraków 2012. Fakt, że bohaterami pierwszej ekspozycji w ramach tego Programu są drzeworyt i linoryt uznajemy za symboliczny, wierząc, że będzie to kolejny dowód na to, że w formule grafiki współczesnej jest miejsce zarówno na nieustannie inspirującą tradycję, jak i interesującą innowację.

Kto jeszcze nie był w Olsztynie ten powinien rezerwować swój czas w styczniu, gdyż obie wystawy, ta prezentująca tegorocznych laureatów odbywająca się w głównej sali Galerii BWA w Olsztynie, jak i towarzysząca jej na sali kameralnej prezentacja pod hasłem Laureaci Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego. BWA Olsztyn 1975–2007, ukazująca przekrojowo historię Olsztyńskiej imprezy będą otwarte dla widzów do 22 stycznia 2012 roku.

Komisarz obu wystaw: Małgorzata Bojarska-Waszczuk

Od 1 grudnia 2011 r. do 22 stycznia 2012 r.
BWA Galeria Sztuki
Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 38
Olsztyn

Dodaj komentarz