• 2012-01-04

Konkurs architektoniczny

Galeria Arsenał i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Białymstoku zapraszają do udziału w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowania fragmentu bulwaru nad rzeką Białą pomiędzy ulicami: Świętojańską i Elektryczną w Białymstoku.

Konkurs adresowany jest do architektów zainteresowanych problematyką adaptacji dawnych budynków przemysłowych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej o funkcji z zakresu promocji kultury i wystawiennictwa.

Prace konkursowe powinny przedstawiać koncepcje przekształcenia funkcjonalnego i przestrzennego budynku starej elektrowni w nowoczesne centrum sztuki, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę.

Uzyskane rozwiązania powinny przedstawiać wizję obiektu funkcjonującego jako nowoczesne centrum sztuki, na nowo organizujące przestrzeń tej części miasta, wzmacniające rolę śródmiejskiego bulwaru nad rzeką Białą w jego funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

W skład Sądu Konkursowego pod przewodnictwem Konrada Kucza-Kuczyńskiego (SARP o. Warszawa) wchodzą: Jerzy Uścinowicz (SARP o. Białystok), Włodzimierz Mucha (SARP o. Warszawa), Mirosław Siemionow (SARP o. Białystok), Anda Rottenberg (Fundacja Instytutu Promocji Sztuki), Jarosław Suchan (Muzeum Sztuki w Łodzi), Hanna Wróblewska (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki), Piotr Firsowicz (Urząd Miejski w Białymstoku).

Harmonogram konkursu – niektóre terminy:

  • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 25.01.2012 r. do godz. 16.00
  • rozpatrzenie złożonych wniosków przez Sąd Konkursowy – do 27.01.2012 r.
  •  możliwość uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty – do 08.02.2012 r. do godz. 16.00
  • składanie prac konkursowych – do 11.04.2012 r. do godz. 16.00
  •  rozstrzygnięcie konkursu – do 21.04.2012 r.
  •  ogłoszenie wyników konkursu – do 23.04.2012 r.

Dodaj komentarz