• 2012-01-03

Styczeń w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku

5 stycznia 2012 roku o godz. 18.00 w siedzibie Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku odbędzie się wernisaż wystawy Grupy Artystycznej Plus Minus z Łodzi. W tym samym czasie w Salonie Młodych nastąpi otwarcie poplenerowej wystawy fotograficznej zatytułowanej Kujawy i Pałuki z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.

Na wystawie Grupy Artystycznej Plus Minus z Łodzi swoje prace zaprezentują:

Barbara Cuper-Zbierska,Barbara Czerwińska, Elżbieta Dmowska-Sawczuk, Urszula Klechta-Knol, Izabella Klinger, Grażyna Margiel, Hanna Mróz-Witaszek, Maria Sadowska, Małgorzata Stopczyńska.

Wszystkie uczestniczki są absolwentkami Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych).

Jak pisze Maria Kępińska, krytyk sztuki:

Grupę Plus Minus tworzą artystki o odmiennych wizjach sztuki i różnych osobowościach. Łączy je przyjaźń i tolerancja, potrzeba duchowej samorealizacji poprzez wspólne wartości. Życzliwość i sympatia, ciekawość dokonań artystycznych, szlachetna rywalizacja w drodze dążenia do coraz doskonalszych osiągnięć charakteryzują atmosferę ich wzajemnych relacji. Wystawy zbiorowe traktują nie tylko jako prezentacje swoich prac, lecz również jako możliwość konfrontacji postaw, wyborów, poszukiwań formalnych. Grupowe działania, wspólne ekspozycje mają inspirujący wpływ na artystyczny rozwój ich zindywidualizowanej twórczości.

Do wystawy Galeria wydała katalog.

Wystawa będzie czynna do 23 stycznia 2012 r.

W tym roku tematami Plenerowych Warsztatów Fotograficznych, zorganizowanych latem przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu były Kujawy i Pałuki. W Warsztatach uczestniczyli twórczy amatorzy, zaawansowani w tworzeniu artystycznych obrazów fotograficznych.

Swoją uwagę kierowali zarówno ku temu, co charakterystyczne dla krajobrazu kulturowego obu regionów, jak i ku temu, co wyjątkowe. Fotografowali z zamiarem dzielenia się swoją ciekawością, zdumieniem czasem zachwytem…Fotografowali z myslą o niepowtarzalności swoich zdjęć, inspirowani przez inicjatora warsztatów, artystycznego opiekuna grupy i jej przewodnika w przestrzeni kulturowej – Stanisława Jasińskiego.

Wystawa będzie czynna do 29 stycznia 2012 r.

Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Miedziana 2/4
Włocławek

Dodaj komentarz