• 2011-12-21

SkanseNova obrzędowa

W 2012 r. Małopolski Instytut Kultury w Krakowie planuje nowy projekt: SkanseNova obrzędowa.

SkanseNova obrzędowa (źródło: materiały Małopolskiego Instytutu Kultury)

SkanseNova obrzędowa (źródło: materiały Małopolskiego Instytutu Kultury)

Małopolski Instytut Kultury złożył wniosek do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach schematu 3.3.B – organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Projekt SkanseNova obrzędowa przygotowywany jest we współpracy z sześcioma małopolskimi muzeami, posiadającymi skanseny i obiekty in situ. Składać się będzie z czterech modułów:

  •  cykl sześciu wydarzeń, nawiązujących do roku obrzędowego, odbywający się od października 2012 do marca 2013,
  • edukacyjnej książeczki dla dzieci w formie zeszytu ćwiczeń,
  •  internetowej gry edukacyjnej dla dzieci, komplementarnej z książeczką,
  •  strony internetowej udostępniającej kompleksową i spójną informację o skansenach, zwyczajach i tradycjach ludowych regionu.

SkanseNova obrzędowa zostanie zrealizowana w Szymbarku, Zalipiu, Wygiełzowie, Zakopanym i Zubrzycy Górnej, Nowym Sączu.

SkanseNova obrzędowa
Małopolski Instytut Kultury
ul. Karmelicka 27
Kraków

Dodaj komentarz