• 2011-12-13

WroConcret. Wrocławski tekst wizualny 1967+

16 grudnia 2011 roku o godz. 18.00 w Muzeum Współczesnym Wrocław odbędzie się wernisaż wystawy WroConcret. Wrocławski tekst wizualny 1967+.

Barbara Kozłowska, „Arytmia”, 1980 (źródło: materiały prasowe)

Barbara Kozłowska, „Arytmia”, 1980 (źródło: materiały prasowe)

Artyści biorący udział w wystawie: Michał Bieganowski, Marianna Bocian, Jan Chwałczyk, Stanisław Dróżdż, Małgorzata Dawidek Gryglicka, Andrzej Dudek-Dürer, Wanda Gołkowska, Zdzisław Jurkiewicz, Marzenna Kosińska, Barbara Kozłowska, Robert B. Lisek, Natalia LL, Zbigniew Makarewicz, Mirosław Marcol, Maria Michałowska, Jerzy Rosołowicz, Eugeniusz Smoliński, Studio Kompozycji Emocjonalnej (Zbigniew Jeż, Grzegorz Kolasiński, Jerzy Ryba, Wojciech Sztukowski), Kamil Zając.

Wystawa WroConcret. Wrocławski tekst wizualny 1967+ to spojrzenie w kierunku unikatowego zjawiska artystycznego – poezji konkretnej – której początek i intensywny rozwój przypadł na przełom lat 60.i 70 we Wrocławiu. W mieście szczególnie naznaczonym przez historię i różnorodnym kulturowo pojawia się twórczy ferment w postaci rozkwitu nowej myśli i wolności artystycznej. Literaci zwracają się w stronę nowego wymiaru języka – wizualności. W tym samym czasie artyści odrzucają obrazowanie i figurację na rzecz komunikacji poprzez słowo. Owa zamiana narzędzi wynikająca z niezgody na język zdewaluowany przez reżim, oraz na usłużność sztuki wobec ówczesnej władzy powoduje oryginalny splot najciekawszych ruchów artystycznych powojennej Polski – sztuki konceptualnej i poezji wizualnej. Konsekwencją tego jest zauważalny i bardzo ważny dla międzynarodowej społeczności artystycznej głos polskiej sztuki wydostający się zza żelaznej kurtyny. Dzieje się tak również dlatego, że nowe nurty nie są zjawiskami lokalnymi, ale wpisują się w najlepsze tradycje sztuki światowej, zachowując przy tym rys osadzający je w polskich kontekstach.

Wanda Gołkowska, „Pomnik sztuki – kolekcja nazwisk artystow”, 1972 (źródło: materiały prasowe)

Wanda Gołkowska, „Pomnik sztuki – kolekcja nazwisk artystow”, 1972 (źródło: materiały prasowe)

WroConcret to pierwsza w Polsce kompleksowa wystawa obejmująca zainicjowany we Wrocławiu, a rzutujący na kształt całej sztuki Polskiej nurt tekstu wizualnego. Prezentowane prace, to nie tylko oryginalne realizacje wypożyczone na czas ekspozycji z wielu muzeów, galerii i archiwów w Polsce, ale także, a może przede wszystkim szkice i notatki z prywatnych archiwów artystów. Odbiorca otrzymuje niepowtarzalną szansę poznania procesu powstawania klasycznych już dziś dzieł od lat 60. XX wieku po najnowsze realizacje młodych twórców poezji i sztuki wizualnej.

Kuratorka: Małgorzata Dawidek Gryglicka
Wernisaż: 16.12.2011 (piątek), godz. 18
w Muzeum Współczesnym Wrocław
(Schron przy pl. Strzegomskim)
Czas trwania wystawy: 16.12.2011-30.01.2012

Dodaj komentarz