• 2011-12-13

Shakespeare – filozofia – polityka w Białymstoku

15 grudnia 2011 r. o godz. 19.00 w Galerii Arsenał w Białymstoku odbędzie się spotkanie promujące najnowszy numer kwartalnika kulturalno-filozoficznego Kronos poświęconego twórczości Machiavellego i Shakespeare’a.

Gośćmi spotkania będą:  Małgorzata Grzegorzewska  (anglistka, szekspirolog, wykładowca w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książek: Scena we krwi. Williama Szekspira tragedia zemsty (2006) i Kamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira (2007), prowadzi wykłady dla stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Akademii Ruchu Teatralnego w Gardzienicach), a także Marcin Rychter i Mikołaj Wiśniewski  (przedstawiciele kwartalnika Kronos).

Spotkanie poprowadzi Piotr Nowak - adiunkt w Katedrze Filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku, autor książki Ontologia sukcesu. Esej przy filozofii Alexandre’a Kojève’a. W 2010 roku ukazała się pod jego i Mikołaja Wiśniewskiego redakcją Historia filozofii politycznej Leo Straussa i Josepha Cropseya.

Interesuje go wewnętrzne pokrewieństwo filozofii i literatury, które swój związek opierają na współmyśleniu fundamentalnych kategorii antropologicznych. Jest przekonany, że dobra literatura to zarazem dobra filozofia. I odwrotnie: filozofia, a więc czysty, bezinteresowny namysł nad światem, pogłębia literaturę i czyni ją lepszą, pełniejszą.

Zbadane zostaną eseje poświęcone interpretacji sztuk Szekspirowskich oraz myśli politycznej Machiavellego, jak również teksty dotyczące władzy i kontroli w jej najróżniejszych przejawach. W planach jest także oglądanie  fragmentów najciekawszych ekranizacji sztuk mistrza ze Stratfordu.

Świat ludzki stanowi ramę dla ścierających się energii, nagromadzonych sił, których położenie zmienia się z każdą chwilą i zależy od rezultatu konfrontacji. Chaos, jaki przy tym powstaje, jest zjawiskiem pozornym.

W rzeczywistości mamy do czynienia z plątaniną wyraźnie określonych przyczyn i skutków – działamy nieodmiennie w obszarze tych samych historycznych prawidłowości, powodujących wciąż te same, dające się z grubsza przewidzieć i opisać zdarzenia. Ani Machiavelli, ani Shakespeare nie wymyślają więc życia na nowo; oni je przedstawiają, jakim jest, wykorzystując do tego dobrze znane historie. Jest im właściwie wszystko jedno, do kogo – czego – się odwołują, kogo cytują, z jakich książek akurat korzystają.

Zwykle chodzi im o to jedynie, aby czyjeś myśli pasowały do ich własnych niepokojów, aby oddawały ich własne lęki i kalkulacje. Dobierają metafory, tworząc z nich obraz na własną rękę i podobieństwo. Poruszają się na obrzeżach pojęć, z daleka od oficjalnej, akademickiej pseudo-rozmowy czy klasycystycznego dyskursu.

Ich dzieła żywią się nieoficjalnym językiem gminu, gwarą zasłyszaną w oberży we wsi Sant’Andrea czy w podlondyńskim Southwark (Pasternak). Jeśli są zatem wtórni, wtórni są wobec życia. Piotr Nowak

Shakespeare – filozofia- polityka
spotkanie wokół nowego numeru kwartalnika Kronos
15 grudnia 2011 r., godz. 19.00
Galeria Arsenał
ul. Mickiewicza 2
Białystok

Dodaj komentarz