• 2011-12-13

Między Prymasem a Wiesławem – ekstrałącznik w Dziennikach Jerzego Zawieyskiego 1955–1959

13 grudnia 2011 roku o godzinie 18.00 w warszawskim oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich odbędzie się spotkanie Między Prymasem a Wiesławem – ekstrałącznik w Dziennikach Jerzego Zawieyskiego 1955–1959.

Jerzy Zawieyski Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955–1959 - zaproszenie (źródło: materiał prasowy Karty)

Jerzy Zawieyski Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955–1959 - zaproszenie (źródło: materiał prasowy Karty)

Dzienniki Jerzego Zawieyskiego to świadectwo intrygujące – opowiada o okresie odwilży i małej stabilizacji przełomu lat 50./60., który nie doczekał się jeszcze podobnie całościowych, wielowymiarowych zapisów.

Zawieyski pisał w zeszytach, piórem wiecznym – raz poczynionych zapisków nie uzupełniał i nie poprawiał. Jego Dzienniki stanowią interesujące świadectwo nie tylko na temat samego autora, jako niezwykłego świadka tamtego czasu, ale także – środowisk: literackiego i politycznego, z którymi był związany.

Jerzy Zawieyski – pisarz, dramaturg, intelektualista i katolicki działacz polityczny, symbol chrześcijańskiej lewicy i oporu przeciw stalinizmowi w kulturze, stanowią wybór z 3000-stronicowego zachowanego w rękach rodziny autora maszynopisu, z notatek prowadzonych przez 14 lat. Publikowane po raz pierwszy (z lat 1955–59) składają się z dwóch tomów, jako cenne źródło wiedzy o Peerelu z lat 50./60.

Jerzy Zawieyski Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955–1959

Dodaj komentarz