• 2011-12-12

Festiwal Kultura-Natura

Od 9 grudnia 2011 r. w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat trwa Festiwal Kultura-Natura. Stop Gmo! Ocalić Polskie Nasiona.

Festiwal Kultura-Natura (źródło: materiał prasowy)

Festiwal Kultura-Natura (źródło: materiał prasowy)

Coraz więcej środowisk zaczyna dostrzegać bulwersujące skutki tak krajowych jak i globalnych polityk, które całkowicie wykluczają społeczną dyskusję na temat towarzyszących im zagrożeń zdrowotnych, społecznych i środowiskowych. Szczególnym przykładem tych procesów jest obecnie rolnictwo, konsekwentnie formatowane wg. schematów narzucanych przez światowe giganty agrochemiczne.

W związku z powyższym rolnicy coraz głośniej mówią o konieczności odzyskania kontroli nad produkcją żywności oraz systemem rolnictwa, w jakim funkcjonują, natomiast wśród konsumentów wzrasta zainteresowanie jakością i źródłem pochodzenia żywności. Coraz więcej oddolnych inicjatyw i organizacji wzmacnia to zainteresowanie przez promowanie tradycyjnych i ekologicznych sposobów wytwarzania żywności oraz propagowanie wśród różnych grup społecznych odpowiedzialnej konsumpcji jako elementu codziennego życia.

Co ciekawe, aby wyjść naprzeciw tym tendencjom, już 9 krajów UE wprowadziło zakazy upraw GMO (Genetycznie Modyfikowanych Organizmów), przezornie kierując się zarówno przesłankami naukowymi, jak i zdecydowanym głosem większości społeczeństwa.

Tymczasem w Polsce, w ostatnim czasie forsowany jest rządowy projekt ustawy o nasiennictwie. Jej efektem ma być całkowite otwarcie naszego kraju na uprawy GMO. Pojawia się zatem obawa o monopolistyczną kontrolę łańcucha żywieniowego przy równoczesnym katastrofalnym wpływie wynalazków firm takich jak Monsanto na żywność i bioróżnorodność rodzimego środowiska.

Fakty nt. zagrożeń GMO zostały w toku specjalistycznych badań niepodważalnie ugruntowane, tak że nie można ich dłużej ignorować. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, iż nasze społeczeństwo nie zostało dotychczas wystarczająco o nich poinformowane. Toteż Festiwal Kultura-Natura. STOP GMO (ang. Genetically Modified Organisms) będzie okazją, by podnieść świadomość wielu zagrożeń, które niosą uprawy zmodyfikowane genetycznie i żywność wytwarzana z nich.

Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat
ul. Nowy Świat 63
Warszawa

Dodaj komentarz