• 2011-12-10

Między polityką, kościołem a kulturą

Do księgarń trafiły Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955–1959 Jerzego Zawieyskiego, wydane przez Ośrodek Karta i Dom Spotkań z Historią.

Jerzy Zawieyski, Dzienniki (źródło: materiał prasowy Karty)

Jerzy Zawieyski, Dzienniki (źródło: materiał prasowy Karty)

Dzienniki Jerzego Zawieyskiego to świadectwo intrygujące – opowiada o okresie odwilży i małej stabilizacji przełomu lat 50. i 60., który nie doczekał się jeszcze podobnie całościowych, wielowymiarowych zapisów.

Zawieyski pisał w zeszytach, piórem wiecznym – raz poczynionych zapisków nie uzupełniał i nie poprawiał. Jego Dzienniki stanowią interesujące świadectwo nie tylko na temat samego Autora, jako niezwykłego świadka tamtego czasu, ale także – środowisk: literackiego i politycznego, z którymi był związany.

Jerzy Zawieyski – pisarz, dramaturg, intelektualista i katolicki działacz polityczny, symbol chrześcijańskiej lewicy i oporu przeciw stalinizmowi w kulturze.

Publikowane Dzienniki stanowią wybór z 3000-stronicowego zachowanego w rękach rodziny Autora maszynopisu, z notatek prowadzonych przez 14 lat. Publikujemy pierwszy (z lat 1955–59) z dwóch tomów, jako cenne źródło wiedzy o Peerelu z lat 50./60.

Dzienniki mają charakter zarówno zapisu intelektualnego – lektur, przemyśleń, notatek towarzyszących własnej twórczości, opisu spotkań i postaw kręgu pisarzy oraz ludzi Kościoła (m.in. Jerzego Andrzejewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Ziei, osób związanych z Tygodnikiem Powszechnym). Są także cennym źródłem informacji z życia politycznego – pokazujących środowisko otaczające autora, jako posła, przedstawiciela Koła Znak czy członka Rady Państwa.

O.pl Polski Portal Kultury objął patronatem medialnym to wydawnictwo.

Jerzy Zawieyski, Dzienniki, w serii Świadectwa
Tom I (1955–59) — twarda oprawa, 750 stron
Tom II (1960–1969) Dzienników ukaże się w 2012 roku.

Dodaj komentarz