• 2011-12-09

Podobieństwo i przypominanie – wystawa w Gorzowie Wielkopolskim

17 grudnia 2011 r. o godz. 17.00 w Galerii BWA Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się wernisaż wystawy Podobieństwo i przypominanie. Ekspozycja potrwa do 15 stycznia 2012 r.

Tomasz Kalitko, Demonstracja, olej, akryl na płótnie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tomasz Kalitko, Demonstracja, olej, akryl na płótnie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na kształt i wyraz plastycznych realizacji Nowaczyka, miały i mają wpływ jego fascynacje i uzdolnienia muzyczne. Nowaczyk mówi raczej o zapładnianiu swoich obrazów poprzez muzykę, poszukuje też zbieżności i wymienności języków obu artystycznych dziedzin.

Wrażliwość muzyczna Nowaczyka odbija się w jego realizacjach malarskich nie tylko w charakterze i dramaturgii napięć, czy stosowanych harmoniach barwnych, umiejętnościach rytmizacji obrazu, lecz również – szczególnie w ostatnich pracach – poprzez podjęcie i uwypuklenie problemu interwału, pustki-pauzy, dla których artysta odnalazł interesujący plastycznie i znaczeniowo ekwiwalent. prof. Marek Przybył

Adam Nowaczyk urodził się 8 lipca 1876 r. w Koninie. W latach 1997-2002 studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w pracowni prof. Jacka Waltosia.

Od 2003 roku pracuje na stanowisku asystenta w pracowni rysunku i malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 1995 roku współtworzy Grupę Twórczą MY zajmującą się elektroakustycznymi poszukiwaniami w obszarze muzyki z pogranicza performance i koncertu. Wramach tej działalności odbyło się kilkanaście wystąpień (m.in. Konin, Poznań, Toruń, Bełchatów, Łódź). Od 1997 roku jest członkiem Chóru Kameralnego MUSICA VIVA prowadzonego przez Marka Gandeckiego. Wraz z tym chórem otrzymał wiele nagród i wyróżnień na konkursach i festiwalach w Polsce i zagranicą.

Wojciech Gorączniak, Laboratorium fantastyczne, olej na płótnie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wojciech Gorączniak, Laboratorium fantastyczne, olej na płótnie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Malarstwo Gorączniaka to często malarstwo o malarstwie i o przedmiotach asystujących artyście podczas pracy, czyli o atrybutach wnętrza pracowni (laboratorium), a wśród nich o tej wyjątkowej rzeczy, którą jest prostokąt obrazu. Prostokąt wydaje się być ulubioną figurą geometryczną Gorączniaka. Symbolizuje ideę obrazu i władzę geometrii w jego zawieszonym między abstrakcją a figuracją malarstwie. Geometria decyduje o dyscyplinie wypowiedzi malarskiej.

Gorączniak dzieli płaszczyznę obrazu na geometryczne pola, a następnie różnicuje i uprzestrzennia albo wypłaszcza je. Nadaje im kształt rzeczy istniejących w naturze lub wyobraźni. I zawsze dba o to, aby niosły one w sobie pamięć o swoim geometrycznym rodowodzie. W malarstwie Gorączniaka obowiązuje bowiem zasada, że na początku aktu twórczego jest nie słowo, lecz geometria. Słowo, jako tytuł, pojawia się później, może nawet dopiero po ukończeniu pracy nad obrazem, ale jest ważne. Współbrzmi znaczeniowo z tym, co obraz przedstawia. - prof. Janusz Marciniak

Wojciech Gorączniak ur. w 1976 r. w Poznaniu. W latach 1996-2001 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom z malarstwa i rysunku w pracowni prof. Norberta Skupniewicza oraz prof. Macieja Haufy). Od 2008 r. pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na stanowisku adiunkta w IV Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Zdanowicza. W roku 2011 obronił pracę doktorską – Przedmiot – metafizyczny świadek rzeczywistości.

Obrazy Tomasza Kalitko jednoznacznie definiują obszar jego zainteresowań malarskich i intelektualnych. Jest nim miasto, nic zatem szczególnego, bowiem ten rodzaj zainteresowań wpisany jest w historię malarstwa i posiada dość liczną reprezentację. Uciekająca przed myśliwym i jego włócznią antylopa czy atrakcyjna zebra musiała wcześniej budzić zainteresowanie nie tylko konsumpcyjne, jak dzisiejsze przestrzenie miejskie wypełnione barokowym bogactwem form, świateł i zdarzeń.

Co zatem decyduje, że twórczość Tomasza Kalitko jest tak interesującym i niepowtarzalnym zjawiskiem? Czy w wystarczającym stopniu określa ją silnie emanująca ciekawość świata? Istotną rolę odgrywa także specyficzny emocjonalny charakter poznania towarzyszącemu autorowi.

Stojąc jednak przed obrazami Tomasza Kalitko dłużej, odkrywamy ich złożoność i wyjątkowość. Są one niepowtarzalne w swojej zdolności snucia frapujących opowieści o sytuacjach wydawać by się mogło trywialnych, zwyczajnych swą codziennością, że aż niewidzialnych za sprawą ich obecności. - prof. Tomasz Psuja

Adam Nowaczyk, Plaża II, olej, akryl na płótnie,2006 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Adam Nowaczyk, Plaża II, olej, akryl na płótnie,2006 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tomasz Kalitko urodził się 30.01.1979 r. w Gorzowie Wielkopolskim. W 1999 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, otrzymując wyróżnienie i ocenę celującą.

W roku 2000 Rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Malarstwa. W 2003 roku wyjechał na stypendium do stolicy Transylwanii, Cluj-Napoca w Rumunii na Uniwersytet Sztuki i Designu. W roku 2006, obronił dyplom w pracowni prof. Jana Świtki, za który otrzymał wyróżnienie i ocenę celującą. Dyplom został wyróżniony też w Konkursie im. Marii Dokowicz przez Galerię Profil. Od 2006 roku jest asystentem w VI Pracowni Malarstwa prof. Tomasza Psuji na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2007 roku zdobył pierwsze miejsce na Międzynarodowych Warsztatach Malarskich, ufundowane przez Marka Marię Pieńkowskiego.

Tomasz Kalitko został również laureatem stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2011. 15 maja 2011 obronił pracę doktorską pt. Wielość perspektyw miejskich narracji.

Kurator: Gustaw Nawrocki

Podobieństwo i przypominanie
17 grudnia 2011 r. – 15 stycznia 2012 r.
Galeria BWA
Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
Gorzów Wielkopolski

Dodaj komentarz