• 2011-12-09

Moda Folk 2011

14 grudnia 2011 r. o godz. 19.00 w Textorial Parku w Łodzi odbędzie się finałowy pokaz konkursu Moda Folk 2011.

Moda Folk 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Moda Folk 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej kolekcji mody użytkowej inspirowanej ubiorami etnicznymi i sztuką ludową. Przedsięwzięcie ma także na uwadze podniesienie poziomu polskiego wzornictwa i promocję utalentowanych projektantów na rynku pracy.

Pokaz realizowany jest w ramach projektu zintegrowanego pt. Centrum Promocji Mody – Klaster Branży tekstylno-odzieżowej, podprojekt Centrum Promocji Mody – Klaster Branży tekstylno-odzieżowej – Rozwój, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; III.4 – Rozwój Otoczenia Biznesu.

Moda Folk 2011
14 grudnia 2011 r. , godz. 19.00
Textorial Park
Łodzi

Dodaj komentarz