• 2011-12-05

Artefakty w Przemyślu

Od 9 grudnia 2011 r. do 10 stycznia 2012 r. w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu potrwa wystawa pod tytułem Artefakty 11 – Transgresje.

Artefakty #11 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artefakty #11 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W miejsce dotychczasowych, tradycyjnych przeglądów regionalnych – zaproponowano doroczne projekty autorskie – Artefakty, mające na celu rozpoznanie, ujawnienie i analizę problemów, zjawisk i tendencji w sztuce współczesnej przy udziale krytyków i artystów regionu Podkarpacia.

Autorami koncepcji kolejnych wystaw są krytycy lub historycy sztuki którzy zapraszają do współpracy i dialogu wybranych przez siebie artystów.

Organizatorzy liczą, iż zakładany brak rywalizacji i zawsze problematycznych werdyktów jury sprzyjać będzie prawdziwie swobodnej kreacji artystycznej i stworzy ciekawą, intrygującą sytuację, nieskrępowaną regułami konfrontację postaw i poszukiwań artystycznych.

Transgresje / Wyrażenie transgresja (łac. transgressio -przejście od transgredi, przekraczać) wskazuje na pewien dynamiczny stan rzeczy – wykraczanie poza siebie, przełamywanie granic w celu przyswojenia rzeczy obcych, a nawet zawładnięcia nimi.

Tak rozumiana transgresja nie ma charakteru neutralnego i pozbawionego konfliktu, gdyż wiąże się z opuszczaniem tego, co własne i znane i próbą opanowania elementów, które są rodzajowo odmienne. Jej najbardziej dynamiczną postać sugeruje kategoria wdzieranie się. Inne znaczenie tego wyrażenia jest związane z prawem i oznacza przestępstwo, tj. przekroczenie prawa czy też łamanie reguł.

Specyfika artystycznego obszaru, jego dynamiczne i nieustanne przekraczanie, a nawet przełamywanie granic, znoszenie tego, co zastane przez tworzenie nowych form sprawia, że ta kategoria stanowi sprawne narzędzie interpretacji sztuki i to nie tylko jej historycznego biegu, lecz także tego, co współczesne i czego świadectwem jest ta wystawa.

Prace na niej zaprezentowane pokazują różne poziomy transgresji, czasami bardzo daleko idącej, czasami zaś jedynie zaznaczonej. Pierwszym poziomem jest transgresja fizyczności, drugim – płaszczyzny obrazu, trzecim – transgresja kolorystyczna; czwartym – transgresja samodzielności obrazu.

Wyróżnione rodzaje transgresji różnią się swą dynamiką i siłą przekraczania granic. Transgresja fizyczności obrazu wskazuje na przekraczający ruch od rzeczy fizycznej do znaku malarskiego; transgresja płaszczyzny malarskiej odsłania przekroczenie jej dwuwymiarowości; transgresja kolorystyczna pokazuje wkraczanie w świat pozawrażeniowy, którego podstawą jest jednak wrażeniowa jakość barwna.

Ostatni rodzaj transgresji znosi granicę tradycyjnej konstrukcji obrazu – sama wystawa staje się obrazem wypełnionym malarskim sensami.

Artur Mordka, fragmenty tekstu z katalog wystawy.

Artefakty 11- Transgresje
9 grudnia 2011 r.- 10 stycznia 2012 r.
Galeria Sztuki Współczesnej
ul. T. Kościuszki 3
Przemyśl

Dodaj komentarz