• 2011-12-02

Przedmowa Leszka Knaflewskiego

Od 25 listopada 2011 roku w Galerii Piekary w Poznaniu można oglądać wystawę prac Leszka Knaflewskiego Przedmowa.

Fot. Leszek Knaflewski (źródło:materiały prasowe organizatora)

Fot. Leszek Knaflewski (źródło:materiały prasowe organizatora)

Najnowszy projekt Leszka Knaflewskiego przygotowany dla Galerii Piekary nosi tytuł Przedmowai dotyczy traumatycznych doświadczeń młodego człowieka w kontakcie z systemem edukacji w Polsce. Szczególnie dotyczy to szkół sportowych i muzycznych, które mają poszerzony profil działania wynikający z specyfiki kierunku kształcenia. Nadmierna ilość prób i treningów oraz presja płynąca od niespełnionych nauczycieli i rodziców prowadzi do powstania blokad psychofizycznych, które prowadzą do znienawidzenia i zaniechania uprawiania wybranej dyscypliny.

Publiczna prezentacja efektów wielomiesięcznych starań, konfrontacja z rówieśnikami i publicznością staje się niezwykle ciekawym obszarem dla refleksji na temat nietrafionych wyborów życiowych i ich następstw.Artysta włącza się w swoim najnowszym projekcie w dyskusję nad współczesnym systemem kształcenia na uczelniach artystycznych, dogłębnie analizując jego mechanizmy.

Proponuje refleksję nad szczególnym polem edukacyjnym, jakim jest kształcenie artystyczne, wymagające od uczniów wyjątkowych zdolności, które jeśli zostaną umiejętnie wydobyte, przekształcają ich w artystów. Proces ten jednak, podobnie jak inne, może przybrać formę nacisku i presji.

Celem realizacji Leszka Knaflewskiego będzie zatem zarówno wydobycie, jak i ujawnienie traumatycznych doświadczeń związanych z systemem edukacji przez zaproponowanie refleksji artystycznej poświęconej problemowi przysposabiania uczniów do odgrywania roli artysty, zdobywania przez nich konkretnych umiejętności w procesie nieustannych ćwiczeń, powtarzających się czynności, które opanowują całkowicie ich dzieciństwo.

Galeria Piekary
ul. Piekary 5
Poznań

Dodaj komentarz