• 2011-12-01

Trzeci pokój

Od 2 grudnia 2011 r. do 17 stycznia 2012 r. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i w Kunsthalle Düsseldorf będzie miała miejsce wystawa pod tytułem Trzeci pokój.

Trzeci pokój (źródło: materiały prasowe organizatora)

Trzeci pokój (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Trzeci pokój to ćwiczenie pomiędzy dwoma instytucjami: Kunsthalle Düsseldorf i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przygotowane w ramach Sezonu Kultury Nadrenii Północnej-Westfalii w Polsce.

To także ćwiczenie na odległość: równoległa wystawa odbywająca się w dwóch oddalonych od siebie o blisko 1000 km miastach, która istnieje zawsze w dwóch częściach traktowanych jako całość, w Düsseldorfie i w Warszawie. Wymiana ta odbywa się w specjalnie do tego wydzielonych niewielkich pokojach, które na kilka tygodni staną się laboratorium, w którym w rotacyjnych odcinkach pokażemy blisko 50 lat analogii, różnic, możliwości i nienawiązanych dialogów.

Wystawa obejmuje nieoczywiste i kulturotwórczo istotne zjawiska od 1961 do 2011 roku związane z Kunstakademie w Düsseldorfie i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, prezentując je na bardzo małej przestrzeni. Kuratorki wystawy nie będą uprzedzać publiczności o zmianach w ekspozycji i poszczególnych odsłonach, tym samym zachęcając do współudziału i częstszego niż raz tylko odwiedzenia wystawy, która rozpocznie się wernisażem w Düsseldorfie, a zakończy finisażem w Warszawie.

W ramach projektu podjęta zostanie próba porównania artystycznego, pokoleniowego i pedagogicznego fenomenu Kunstakademie w Düsseldorfie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Szczególnie uwzględnione zostaną tutaj teorie, praktyki i alternatywne systemy nauczania dwóch profesorów –  Josepha Beuysa (rzeźby społecznej) i Oskara Hansena (formy otwartej) – oraz ich rezultaty.

W Düsseldorfie pokazane będą prace polskich artystów wywodzących się z tradycji hansenowskiej (KwieKulik, Zofia Kulik, Grzegorz Kowalski) oraz z Kowalni (Paweł Althamer, Artur Żmijewski, Anna Molska, Anna Niesterowicz), zaś w Warszawie prace związane z Akademią w Düsseldorfie, w tym przede wszystkim uczniów i studentów z kręgu Beuysa (Blinky Palermo, Imi Knoebel, Gerhard Richter, Katharina Sieverding, Franz Erhard Walther, Klaus Rinke, Ulrike Rosenbach, Reiner Ruthenbeck).

Będzie to również przyjrzenie się historycznym pracom powstałym w wyniku współpracy pomiędzy Gerhardem Richterem a Isą Genzken, Sigmarem Polke i Blinky Palermo, oraz dokumentacjom z akcji Josepha Beuysa (w tym: słynnej akcji z kojotem: I Like America and America Likes Me i akcji Fettecke), a także przewrotnej interpretacji rzeźby społecznej w filmie Lutza Mommartza Soziale Plastik.

W obu miastach równolegle pojawią się interwencje i prace przygotowane specjalnie na wystawę: instalacja Room 19 i Room 20 Josiah McElheny; film o wyprawie duetu KwieKulik do Niemiec w 1981 roku i dokumentacja z ich spotkania z Beuysem; oraz interwencja wieloletniego asystenta Nam June Paika związanego niegdyś z Akademią w Düsseldorfie – Pasha Buzariego.

Tytułowy Trzeci pokój metaforycznie określa potencjalną przestrzeń pomiędzy [instytucjami, miastami, mistrzami-uczniami], ale także odnosi się do numerów pracowni: pokoju nr 3 i pokoju nr 20 [Raum 3, Raum 20], które to stanowiły główne miejsca pracy i korekt Beuysa, oraz pokoju nr 19 [Raum 19] który stanowił słynne (osobne) studio zaanektowane przez jego studentów (m.in. Palermo, Knoebel, Sieverding), którzy stworzyli w nim własne laboratorium w odpowiedzi na artystyczne i pedagogiczne metody swojego profesora – w natychmiastowej reakcji na tworzący się mit jego demokratycznej otwartej pracowni (pokoju 20). Pokój 19 był zamykany na klucz, który studentom podarował Beuys, jednakże jak się szybko okazało, już w 1966 roku – sam mistrz nie miał do niego wstępu.

Lista artystów, których prace zobaczymy podczas wystawy Trzeci pokój: Josiah McElheny, Imi Knoebel, Blinky Palermo, Edward Krasiński, Reiner Ruthenbeck, Joseph Beuys, Oskar Hansen, KwieKulik / Zofia Kulik, Grzegorz Kowalski, Paweł Althamer, Grupa Nowolipie, Artur Żmijewski, Anna Niesterowicz, Łukasz Gutt, Anna Molska, Angela Fette, Pash Buzari, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Stefan Höller, Isa Genzken, Ulrike Rosenbach, Klaus Rinke, Katharina Sieverding, Franz Erhard Walther, Prot Jarnuszkiewicz, Colin Lang.

Kuratorki projektu: Barbara Piwowarska, Magdalena Holzhey, Elodie Evers

Trzeci pokój
2 grudnia 2011 r. – 17 stycznia 2012 r.
Kunsthalle Düsseldorf
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Warszawa, Düsseldorf

Dodaj komentarz