• 2011-11-30

Między obrazem, a ekranem w Nowym Sączu

W dniach od 1 do 8 grudnia 2011 r. odbędzie się Między obrazem, a ekranem,  jest to cykl prezentujący różnorodne zjawiska szerokiego spektrum współczesny sztuk wizualnych.

Między obrazem, a ekranem - plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

Między obrazem, a ekranem - plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

Program Między obrazem, a ekranem:

1 grudnia (czwartek) 2011 r., sala edukacyjna
godz. 18.00
Sztuka Video: Historia i Problematyka, Michał Brzeziński – wykład

5 grudnia (poniedziałek) 2011 r., sala multimedialna
godzina 11.00
Kino i  Sztuka, prof. dr hab. Andrzej Pitrus (UJ) – wykład

godzina 17.30
Malarski Wieczór Filmowy, prof. dr hab. Andrzej Pitrus (UJ) – wykład, projekcje:

  • Angelus (2001), reż. Lech Majewski. Film bazujący na historii i malarstwie Grupy Janowskiej
  • Nightwatching (2007), reż. Peter Greenaway. Film oparty na życiu i twórczości Rembrandta

8 grudnia (czwartek), 2011 r., sala edukacyjna
godzina 18.00
Obrazy i Muzyka. Twórczość Antona Corbijna, Karol Szafraniec – wykład

godzina 20.00, sala multimedialna
Projekcja filmu Control (2007), reż. Anton Corbijn

Współczesna kultura posługuje się obecnie wieloma językami, stylami i rodzajami, które wzajemnie się przenikają. Na co dzień stykamy się z rozmaitymi przejawami łączenia ze sobą różnych, często pozornie bardzo odległych od siebie dziedzin aktywności artystycznej. Rozwój nowych mediów sprawia, że wiele ze współczesnych działań kulturowych wymyka się jednoznacznym definicjom, a stare pojęcia i kategorie opisowe wydają się być niewystarczające, albo domagają się przewietrzenia i ponownej reinterpretacji.

Świat dzisiejszej sztuki jest w dużej mierze rzeczywistością działań multimedialnych i intermedialnych. Interdyscyplinarność staje się normą, co z jednej strony otwiera pewną zupełnie nową i nienazwaną perspektywę, a z drugiej każe ponownie spojrzeć w przeszłość, by przyjrzeć się pewnym procesom i na bazie poczynionych obserwacji, starać się opisać i lepiej zrozumieć zachodzące obecnie przemiany.

Mówi się, że współczesna kultura jest kulturą obrazkową. Pierwszy seans kinowy braci Lumiere z 1895 roku bezpowrotnie zmienił charakter rzeczywistości. Literatura osadzona na słowie, powoli zaczęła ustępować miejsca szeroko rozumianym obrazom, co radykalnie zmieniło bieg kultury.

W dzisiejszym świecie żyjemy otoczeni obrazami i ekranami, prezentującymi wizerunki wszelakiej maści. Obraz jest dla nas refleksem rzeczywistości, odbiciem nas samych, ucieczką w świat marzeń, ale też przedmiotem manipulacji, nacisku i reklamy. Za pomocą ekranów, obrazy przestały być nieruchomymi galeryjnymi eksponatami. Stały się żywe, ruchome i często nieokiełznane. Ich wszechobecność i olbrzymi wpływ na otaczający nas świat, każe przyjrzeć się im bliżej, zastanowić nad ich właściwościami i funkcją.

Między obrazem, a ekranem to cykl kilku spotkań poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom kultury wizualnej. Kino jako dziedzina synkretyczna bez wątpienia czerpie pełnymi garściami z historii malarstwa. Będzie można zobaczyć jak bardzo silna jest więź między tradycyjnie rozumianymi sztukami plastycznymi a X muzą. Pokazana też zostanie sztuka video artu, jczyli zjawisko bazujące na tych samych relacjach, ale będące w gruncie rzeczy zupełnie nowym tworem, którego jednoznaczny status wymaga jeszcze określenia.

1 – 8 grudnia 2011 r.
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
Nowy Sącz

Dodaj komentarz