Pisma o kulturze i sztuce

Na przełomie listopada i grudnia 2011 r. do księgarń trafią Pisma o sztuce i kulturze Ernsta H. Gombricha.

Okładka książki "Pisma o kulturze i sztuce" Ernsta H. Gombricha (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Okładka książki "Pisma o kulturze i sztuce" Ernsta H. Gombricha (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

E.H. Gombrich zyskał międzynarodową sławę jako autor Opowieści o sztuce (The Story of Art); znany jest także powszechnie ze swojego wkładu do dyskusji nad najważniejszymi ideami XX wieku.

Niniejszy tom zawiera przystępny wybór najważniejszych i najbardziej charakterystycznych tekstów autora, które wprowadzają czytelnika w krąg przemyśleń i teorii dotyczących wielu fundamentalnych zagadnień, takich jak: natura przedstawiania, psychologia percepcji, interpretacja obrazów, problemy teorii i metody, idee postępu, symbolizm i znaczenie w sztuce.

Pisma profesora Gombricha obejmują trzy główne dzieła: Opowieść o sztuce (The Story of Art), Sztuka i iluzja (Art and Illusion) oraz Zmysł porządku (The Sense of Order) oraz dziesięć tomów zebranych esejów i recenzji. Na niniejszą antologię składa się wybór pism pochodzących z wymienionych wyżej książek, a także sześć innych tekstów, dotąd niepublikowanych przez wydawnictwo Phaidon. Dzięki temu czytelnik zostaje wprowadzony w pełen zakres myśli Gombricha.

Richard Woodfield napisał wstęp, dopełnił książkę przypisami i uzupełnił wprowadzeniem do dalszej literatury.

Przestrzegający zasad racjonalnego argumentowania i tolerancji, Profesor Gombrich był prawdziwym humanistą, zawsze dążącym do zrozumienia i interpretacji dziedzictwa kultury i jego wartości. W niniejszym zbiorze wiele najważniejszych zagadnień przedstawionych zostało w sposób jasny i wyrazisty.

Przekładem pism na język polski zajęli się: Dorota Folga-Januszewska, Sonia Jaszczyńska, Małgorzata Wrześniak, Kamila Csernak, Katarzyna Włodkowska.

listopad/grudzień
Wydawnictwo Universitas

Dodaj komentarz