• 2011-11-12

Nagroda im. Bolesława Michałka 2010 dla książki Alicji Helman

Nagrodę im. Bolesława Michałka przyznawaną przez miesięcznik Kino za najlepszą publikację filmową roku 2010 zdobyła książka Alicji Helman Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga Yimou.

Okładka książki Alicji Helman (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Okładka książki Alicji Helman (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Odcienie czerwieni to monografia twórczości wybitnego reżysera chińskiego Zhanga Yimou, przedstawiciela Piątej Generacji, która zrewolucjonizowała kinematografię chińską i wprowadziła ją na rynki światowe.

Autorka interpretuje bogatą i różnorodną twórczość Zhanga w kontekście przemian kulturowych, jakie dokonały się wówczas w Chinach, oraz w perspektywie komparatystycznej, biorąc pod uwagę literaturę, malarstwo, teatr i muzykę. Zhang Yimou realizował początkowo ambitne i kontrowersyjne kino artystyczne, by w ostatnich latach zadziwić odbiorców kunsztownymi, pełnymi rozmachu i przepychu spektaklami spod znaku sztuk walki.

Najnowszą książką naszej znakomitej filmoznawczyni i największego autorytetu filmowego w Polsce, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Alicji Helman jest właśnie monografia Yimou, reżysera, którego obrazy najpełniej odzwierciedlają przemiany w chińskiej gospodarce, kulturze i społeczeństwie na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.

To właśnie ten reżyser wprowadził chińskie kino na rynki światowe. Książka profesor Helman opowiada o twórczości realizatora Zawieście czerwone latarnie w ujęciu komparatystycznym, plasując ją w kontekście innych sztuk – chińskiego malarstwa, teatru, muzyki i literatury.
Anna Kilian, audiowizualni.pl

Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga Yimou.
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Dodaj komentarz