• 2011-11-12

Bestia w szponach Europy

13 listopada 2011 r. o godz. 17.00 w olsztyńskiej Galerii Sowa odbędzie się przegląd filmów i twórczości Aleki Polis zatytułowany Bestia w szponach Europy.

Bestia w szponach Europy - przegląd filmów i twórczości Aleki Polis (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bestia w szponach Europy - przegląd filmów i twórczości Aleki Polis (źródło: materiały prasowe organizatora)Ga

Aleka Polis, autorka wielu projektów artystycznych, filmów wideo i performensów, jest jedną z najbardziej wyrazistych polskich artystek kształtujących nurt sztuki krytycznej. Jej twórczość, często o niemal surrealistycznych konotacjach, dotyka problemów płciowości, tożsamości, cielesności, a także różnych postaci przemocy i ukrytych mechanizmów władzy. W swoich działaniach Aleka Polis odwołuje się również do aktualnych problemów społeczno-politycznych.

Artystka prezentowała swoje prace w ramach wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw w Polsce i zagranicą; aktualnie jej pracę Wartopia można oglądać na wystawie Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce w Martin-Gropius-Bau w Berlinie.

Przegląd filmów i twórczości Aleki Polis zatytułowany Bestia w szponach Europy będzie próbą spojrzenia na dotychczasowy dorobek artystki poprzez skorelowanie mówionego tekstu – komentarza z obrazem filmowym i prezentacją zdjęć. Dzięki temu zabiegowi przypominającemu mówiony komiks mamy nadzieję stworzyć opowieść o przeplatających się wątkach, analogicznych narracjach i kolejnych odsłonach subwersywnych artystycznych działań i interwencji demaskujących mechanizmy władzy.

Tytuł spotkania zainspirowany został motywem pochodzącym z jednego z projektów artystki, w którym rozprawia się ona z mitem założycielskim Europy, proponując nową jego wersję. W tym celu wciela się w postać Prometeusza – Trickstera wykradającego po raz kolejny ogień przynależny sacrum i dokonuje przy pomocy anarchistycznych gestów symbolicznego zerwania ciągłości i obalenia porządku historii.

Po prezentacji odbędzie się dyskusja zatytułowana Trickster – artystyczny chuligan?! stawiająca pytania o funkcję i znaczenie artystycznych interwencji w przestrzeń władzy i sacrum.

Kuratorzy spotkania:
Agnieszka Żechowska – niezależna kuratorka, autorka tekstów o sztuce, założycielka Fundacji Supermarket Sztuki.
Adrian Zacharewicz – dziennikarz, politolog, działacz społeczny i animator kultury, redaktor naczelny Kulturki.

Bestia w szponach Europy – przegląd filmów i twórczości Aleki Polis
13 listopada 2011 r., godz. 17.00
Galeria Sowa, ul. Zamkowa 2a
Olsztyn

Dodaj komentarz