• 2011-11-04

Media w Chinach, Chiny w mediach

7 i 8 listopada 2011 r. w Instytut Konfucjusza w Krakowie zaprasza na konferencję naukową Media w Chinach, Chiny w mediach. Procesy, strategie, obrazy, tożsamości.

Konferencja Media w Chinach, Chiny w mediach (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konferencja Media w Chinach, Chiny w mediach (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem konferencji jest refleksja nad tematem rzadko w Polsce podejmowanym: media chińskie. Jest to temat szczególnie istotny w kontekście wielu nowych zjawisk cywilizacyjnych i kulturowych współczesnego świata: wirtualizacja przestrzeni kulturowej, wzrost procesów globalizacyjnych, narastającej wielokulturowości, szans i zagrożeń, jakie niesie gwałtowna medializacja kultury.

Organizowana przez Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ Instytut Konfucjusza w Krakowie i Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ konferencja odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2011 roku (poniedziałek-wtorek) w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konferencja jest zaproszeniem do interdyscyplinarnego dialogu, próbą wkomponowania się w dyskurs o kulturze współczesnej, w której kultura chińska jest coraz bardziej aktywnym uczestnikiem, wyznaczającym własne formy obecności na równych polach. Konferencja jest także zaproszeniem do dialogu międzykulturowego, do nowych form współpracy środowisk akademickich Polski, innych krajów Europy i Chin w dziedzinie, która wyznacza oblicze tak codzienności, jak i współczesnych poszukiwań, innowacji i transformacji społecznych.

Instytut Konfucjusza w Krakowie ma nadzieję, że ta inicjatywa rozpocznie cykl systematycznych debat nad problematyką komunikacyjną w Chinach, w szerszym kontekście przeobrażeń cywilizacyjnych i kulturowych współczesnego świata.

Prelegentami konferencji będą m.in.: prof. Dominique Bouchet (University of Southern Denmark), prof. Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński, Krakow), prof. Luminiţa Bălan (University of Bucharest, University of Southern), prof. Cao Jin (Fudan University of Shanghai), prof. Bu Wei Chinese (Academy of Social Sciences), prof. Zhang Xiaoying (Beijing Foreign Studies University), prof. Volodymyr Yevtukh (National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv), Prof. Huang Hu (Fudan University, Shanghai), prof. Tomasz Goban-Klas (Krakowska Szkoła Zarządzania i Bankowości).

Konferencja Media w Chinach, Chiny w mediach. Procesy, strategie, obrazy, tożsamości
7 – 8 listopada 2011 roku, otwarcie godz. 9.00
Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków

Dodaj komentarz