• 2011-10-28

Spotkania ze sztukąw Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie

Od listopada 2011 r. do stycznia 2012 r., co środę (godz. 17.00), w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie, będą obywać się wykłady i dyskusje na tematy związane z kulturą i sztuką.

Spotkania ze sztuką (źródło: materiały Śródmiejskiego Ośrodka Kultury)

Spotkania ze sztuką (źródło: materiały Śródmiejskiego Ośrodka Kultury)

Wykłady i dyskusje, kierowane są do osób w każdym wieku, chcących poznawać historię sztuki i polemizować na jej temat. Wspólne spotkania poświęcone będą analizie najważniejszych problemów w dziejach sztuki od czasów prehistorycznych do 2011 roku. Próby odczytań treści dzieł dawnych mistrzów.

Poszukiwania podobieństw i różnic między kulturą dawnych wieków i współczesną, zastanawiając się nad ciągłością i zaprzeczeniem. Odkrywanie sieci powiązań między sztuką a innymi dziedzinami aktywności człowieka.

Prowadzenie: Krzysztof Siatka – historyk sztuki i krytyk, doktorant w Instytucie Historii Sztuki UJ, kurator wystaw sztuki współczesnej.

  • wykłady, dyskusje dla ciekawych i tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę (na przykład w obliczu egzaminu)
  •  problemy, dzieła, artyści, epoki
  • sztuka dzisiaj i dawniej – kontynuacja czy zaprzeczenie
  • związki nauki, filozofii, religii i polityki ze sztukami wizualnymi

Spotkania ze sztuką
listopad 2011 – styczeń 2012
środy, godz. 17.00-20.00
wykłady otwarte – każda trzecia środa w miesiącu godz. 18.30-20.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
ul. Mikołajska 2

Dodaj komentarz