• 2011-10-15

Transpoetica: Maroko

21 października 2011 r. o godzinie 19.30 w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie odbędzie się spotkanie z Darią Arsenicz i Yousefem Sh’hadeh – autorami książki Moje serce potrafi, która jest zbiorem tekstów pochodzących z największego forum arabskiego Od Zatoki po Ocean, będącego żywym odzwierciedleniem tego, co dzieje się we współczesnej literaturze arabskiej.

Fot. Magda i Marcin Musiałowie

Autory we wstępie do publikacji piszą:

Pierwsza rzecz, która uderza czytelnika to nieprzeciętna wyobraźnia arabskich poetów, będąca źródłem bogatego stylu i enigmatycznych czasem motywów. Natrafiamy na wiele odniesień do tradycji arabskiej, czasem koranicznej, co jednak w żadnej mierze nie przeszkadza w percepcji, a do tego nadaje cudownego charakteru baśniowości. (…)

Arabscy lirycy z niebywałą zręcznością malują niezwykłe opowieści. Bez względu na to, czy to chwila filozoficznej zadumy, czy tylko impuls szczerego zachwytu, frapują odbiorcę subtelną grą świateł, kolorów, zapachów i brzmień. Często zwykłe opisy stylizują na magiczne zaklęcia, by łatwiej wyrazić swe metafizyczne odczucia.

Można powiedzieć, że coraz silniejsze głosy feministyczne, szukanie siły wyrazu słowa są uniwersalnymi trendami w poezji współczesnej. Dla literatury marokańskiej, zdeterminowanej przez wydarzenia polityczne, bardzo istotne jest/było też refleksja nad tożsamością własnej kultury.

Lata 60. zapoczątkowały duże przemiany w literaturze marokańskiej, której twórcy świadomi procesów westernizacji, zwłaszcza silnych wpływów tradycji francuskiej, hiszpańskiej i angielskiej, poszukiwali specyfiki własnej kultury narodowej.

Odnosząc się np. do silnej tradycji oralnej, czy do wpływów francuskich pisarze marokańscy stworzyli szereg utworów podkreślających ich wyjątkowość, w których powiązali rozmaite kody językowe i gatunkowe, stwarzając nową jakość wypowiedzi artystycznej.

Wybór wierszy, tłumaczenie, prezentacja: Daria Arsenicz, Yousef Sh’hadeh, interpretacja Jakuba Kosiniaka.

Yousef Sh’hadeh – palestyński poeta urodzony w 1965 roku w Syrii. Od 1933 roku mieszka w Polsce. Opublikował liczne artykuły i wiersze w różnych czasopismach świata arabskiego i polskich. Jego wiersze zostały przetłumaczone na język rosyjski, angielski, francuski i polski. Wydał dwa tomiki wierszy w języku arabskim oraz kilka książek z dziedziny krytyki literackiej poświęconych literaturze arabskiej. Jest doktorem literaturoznawstwa, wykłada język arabski na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Spotkanie odbędzie się w ramach Festiwalu Barwy Świata.

21 października, godz. 19.30
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
Kraków

Dodaj komentarz