• 2011-10-15

Przedłużona rejestracja na ShortCut Europe 2011

Do 31 października 2011 r. można rejestrować się na kongres ShortCut Europe, który odbędzie się w przestrzeniach Centralnego Basenu Artystycznego i Teatru IMKA w Warszawie między 16 a 18 listopada.

Logo tegorocznej edycji ShortCut Europe (źródło: materiały prasowe)

Logo tegorocznej edycji ShortCut Europe (źródło: materiały prasowe)

ShortCut Europe to cykliczne międzynarodowe spotkania ludzi kultury organizowane co roku w innym europejskim mieście. Inicjatywa ta jest skierowana do animatorów kultury, twórców, edukatorów i działaczy społecznych, przede wszystkim z Europy Środkowej i Wschodniej.

Celem ShortCut Europe jest wymiana praktycznej wiedzy oraz debata o kulturze i edukacji kulturalnej. Warszawski kongres będzie forum wymiany wiedzy o centrach kultury ze starej i nowej Europy. Uczestnicy i eksperci podsumują działania wyprzedzające kongres oraz zastanowią się nad miejscem kultury w społeczeństwie.

Ponadto wspólnie spróbują odpowiedzieć na pytania: Czyja i dla kogo jest kultura? Kto jest jej twórcą, a kto odbiorcą i czy te kategorie są nadal aktualne? Czy kultura jest (nie) dla każdego? Tego dotyczą również dwa projekty uzupełniające kongres: animacyjno-badawczy Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut/Cięcie: prolog oraz artystyczno-edukacyjny Cięcie. Efektem kongresu ma być również zainicjowanie ogólnopolskiej sieci centrów kultury.

ShortCut Europe
16 – 18 listopada 2011 r.
Centralny Basen Artystyczny i Teatr IMKA
Warszawa

Dodaj komentarz