• 2011-10-12

Ewa Zarzycka Błędy w sztuce

13 października 2011 r. o 19.00 w galerii BWA w Zielonej Górze odbędzie się otwarcie wystawy Ewy Zarzyckiej Błędy w sztuce, połączone z performance Fikcyjne prawdy.

Performances Ewy Zarzyckiej to swoiste opowieści o sztuce. Składają się z rozważań związanych z powstawaniem sztuki, zawierają dociekania o postawach ludzi sztuki, o ich wątpliwościach i decyzjach. To rodzaj myślowej wędrówki po obszarze między sztuką a potocznym życiem, przenikniętej fascynacją procesem refleksji nad sztuką. Ewa Zarzycka posługuje się w swoich opowieściach wykresami, planami i przestrzennymi modelami o ujmującej prostocie.

Przywołuje ponadto zarówno rzeczywiste fakty, jak i elementy fikcji, uwypuklające podskórną wymowę tych faktów. Jest to rodzaj komentarza do twórczości własnej i innych artystów, prowadzonego pośród licznie zgromadzonych przedmiotów i ręcznie pisanych tekstów, stanowiących w sumie lekko ironiczną inscenizację warsztatu pracy artysty. Ze wszystkich tych elementów, jak z kart w trakcie składania pasjansów, buduje układy pojęć i refleksji przenikniętych dążeniem do prawdy i autentyczności.

Grzegorz Borkowski

Ewa Zarzycka ukończyła studia na PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu w 1978 roku. Mieszka i pracuje Lublinie i Wrocławiu, gdzie obecnie prowadzi zajęcia na ASP. Uprawia performance, tworzy obiekty, filmy, rysunki, fotografuje.

13 października 2011 r.
BWA Zielona Góra
Al. Niepodległości 19
Zielona Góra

Dodaj komentarz