• 2011-10-05

Wystawa grafiki grupy G – 3

13 października 2011 roku o godz. 13.00 w Galerii Blok w Łodzi odbędzie się wernisaż wystawy grafiki grupy G-3.

Plakat (pochodzi z materiałów prasowych)

Plakat (pochodzi z materiałów prasowych)

Grupę G-3 tworzą trzej pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – Witold Kaliński, Zdzisława Olejniczak i Zbigniew Purczyński  Artystów wiąże fakt, że w przeszłości byli uczniami lub współpracownikami prof. Stanisława Fijałkowskiego, a którzy obecnie w swych pracach posługują się technikami druku wypukłego.

Wystawę będzie można oglądać do 24 października 2011.

Zdzisław Olejniczak – urodził się 6 października 1958 roku w Łodzi. Studiował na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1985 roku uzyskał dyplom w Pracowni Projektowania Typografii prof. Krzysztofa Lenka oraz Pracowni Rysunku prof. Leszka Rózgi i Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego.

Od 1987 roku związany jest z macierzystą uczelnią, najpierw był asystentem w Pracowni Rysunku prof. Witolda Kalińskiego, potem prowadził Pracownię Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa, następnie został kierownikiem Katedry Malarstwa, Rysunku i Rzeźby a obecnie pełni funkcje dziekana Wydziału Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP.

Zbigniew Purczyński – urodził się 21 lipca 1955 roku. Studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1985 roku w Pracowni Technik Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego i w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego.

Po studiach rozpoczął pracę w łódzkiej ASP najpierw jako asystent w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego, następnie jako adiunkt w Pracowni Malarstwa prof. Mikołaja Dawidziuka. Później prowadził Pracownię Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, był Prodziekanem Wydziału Grafiki i Malarstwa i pełnił funkcję dziekana Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Obecnie jest Prorektorem d/s Nauczania w macierzystej uczelni.

Witold Kaliński – urodził się w 1949 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1972 roku w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego i w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Janiny Pierzgalskiej. Od lat związany z macierzystą uczelnią, obecnie prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi.

13 października 2011 r. – wernisaż
Galeria Blok (sala 261)
budynek główny ASP,
ul. Wojska Polskiego 121

Dodaj komentarz