• 2011-09-24

Kolekcje Jacka Kuronia i KOR do obejrzenia online – w Cyfrowej Bibliotece Ośrodka KARTA

Z okazji 35. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników Ośrodek KARTA zaprasza do zapoznania się z unikatowymi zbiorami: kolekcją imienną Jacka Kuronia oraz kolekcją Komitetu Obrony Robotników / Komitetu Samoobrony Społecznej KOR.

24 - 30.05.1977, Warszawa, Polska. Głodówka członków i współpracowników KOR (Komitet Obrony Robotników) w kościele św. Marcina w Warszawie, w proteście przeciwko przetrzymywaniu w areszcie 5 robotników z Radomia i Ursusa oraz członków i sympatyków KOR. Na zdjęciu uczestnicy głodówki, od lewej w dolnym rzędzie: Jerzy Geresz, Henryk Wujec, o. Aleksander Hauke-Ligowski, Tadeusz Mazowiecki (rzecznik głodujących), Lucyna Chomicka, Stanisław Barańczak; w górnym rzędzie: Ozjasz Szechter, Joanna Szczęsna, Bogusława Blajfer, Zenon Pałka, Eugeniusz Kloc, Kazimierz Świtoń, Barbara Toruńczyk, Bohdan Cywiński, Danuta Chomicka. Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA (z archiwum Eugeniusza Kloca, przekazał Jan Strękowski)

24 - 30.05.1977, Warszawa, Polska. Głodówka członków i współpracowników KOR (Komitet Obrony Robotników) w kościele św. Marcina w Warszawie, w proteście przeciwko przetrzymywaniu w areszcie 5 robotników z Radomia i Ursusa oraz członków i sympatyków KOR. Na zdjęciu uczestnicy głodówki, od lewej w dolnym rzędzie: Jerzy Geresz, Henryk Wujec, o. Aleksander Hauke-Ligowski, Tadeusz Mazowiecki (rzecznik głodujących), Lucyna Chomicka, Stanisław Barańczak; w górnym rzędzie: Ozjasz Szechter, Joanna Szczęsna, Bogusława Blajfer, Zenon Pałka, Eugeniusz Kloc, Kazimierz Świtoń, Barbara Toruńczyk, Bohdan Cywiński, Danuta Chomicka. Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA (z archiwum Eugeniusza Kloca, przekazał Jan Strękowski)

Kolekcja Jacka Kuronia zawiera jego teksty własne, również te niepublikowane. Do ciekawostek należą dzienniki pokładowe obrazujące działalność Komitetu Obrony Robotników i KSS KOR. To swoista kronika represji, powstała z notatek sporządzanych podczas dyżurów telefonicznych w mieszkaniu Jacka Kuronia.

W zbiorze znajdują się również dokumenty dotyczące działania systemu nacisków w PRL wymierzone przeciwko Kuroniowi: rewizje i przeszukania, sprawy sądowe. Kolekcję uzupełniają dokumenty rodziny oraz zbiór wycinków prasowych z publikacji polskich i zagranicznych, a także prywatna korespondencja Jacka Kuronia (ponad tysiąc listów, z których znaczną cześć stanowi korespondencja z żoną Grażyną – Gajką).

Na kolekcję Komitetu Obrony Robotników / Komitetu Samoobrony Społecznej KOR składają się dokumenty ukazujące różne aspekty aktywności KOR ze wszystkich lat jego istnienia. Od listu Jerzego Andrzejewskiego do prześladowanych robotników z Czerwca ’76 począwszy, poprzez Apel do społeczeństwa i władz PRL, na oświadczeniu o rozwiązaniu KSS „KOR” z 23.IX.1981 roku skończywszy (m.in. represji robotników strajkujących w Radomiu, Ursusie i Płocku w czerwcu 1976 roku oraz finansowej, lekarskiej i prawniczej pomocy udzielanej przez KOR robotnikom).

Zachowały się również świadectwa rozległej działalności wydawniczej KOR, która zapoczątkowała w PRL ruch drugiego obiegu. Zarchiwizowane zostały w całości czasopisma wydawane przez KOR/KSS KOR: Komunikat, Biuletyn Informacyjny, Robotnik, a także liczne ulotki, oświadczenia, petycje sygnowane przez KOR (m.in. ulotki powstałe po śmierci Stanisława Pyjasa).

3 - 10.10.1979, Warszawa Głodówka solidarnościowa członków i sympatyków Komitetu Samoobrony Społecznej KOR (KSS „KOR”) w kościele św. Krzyża w obronie więźniów politycznych w Czechosłowacji oraz aresztowanych polskich opozycjonistów: Adama Wojciechowskiego i Edmunda Zadrożyńskiego. Na zdjęciu od lewej: Kazimierz Wóycicki, Jacek Kuroń, Joanna Duda-Gwiazda. Fot. Janusz Przewłocki, zbiory Ośrodka KARTA

3 - 10.10.1979, Warszawa Głodówka solidarnościowa członków i sympatyków Komitetu Samoobrony Społecznej KOR (KSS „KOR”) w kościele św. Krzyża w obronie więźniów politycznych w Czechosłowacji oraz aresztowanych polskich opozycjonistów: Adama Wojciechowskiego i Edmunda Zadrożyńskiego. Na zdjęciu od lewej: Kazimierz Wóycicki, Jacek Kuroń, Joanna Duda-Gwiazda. Fot. Janusz Przewłocki, zbiory Ośrodka KARTA

W kolekcja znalazły się dokumenty z rewizji czy aresztowań represjonowanych działaczy, fałszywki komunikatów KOR, akta z procesu przywódców KOR. Kolekcję wzbogaca korespondencja prowadzona z zachodnimi intelektualistami czy zagranicznymi organizacjami (m.in. z czechosłowacką Kartą ‘77) oraz wycinki z prasy zachodniej omawiające działalność Komitetu. Biblioteka Cyfrowa zgromadziła również zbiory organizacji powstałych z inicjatywy KOR: Wolnych Związków Zawodowych, Studenckiego Komitetu Solidarności. Pokazują one początki ruchu opozycyjnego w PRL, współpracę środowiska inteligenckiego z robotnikami i studentami, aktywizację społeczeństwa, która w cztery lata po powstaniu KOR zaowocowała powstaniem masowego ruchu społecznego Solidarność.

Kolekcje do obejrzenia na:

Kolekcja Jacka Kuronia w Bibliotece Cyfrowej:

http://dlibra.karta.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=31

Kolekcja KOR w Bibliotece Cyfrowej:

http://dlibra.karta.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=356

Dodaj komentarz