• 2011-09-17

Distances – Aerial Spaces Between Mental Oceans

23 września 2011 roku o godzinie 19.00 w warszawskiej Galerii Le Guern odbędzie się otwarcie wystawy Distances – Aerial Spaces Between Mental Oceans. Artyści biorący w wystawie to: Stefania Batoeva, Tomasz Ciecierski, Tadeusz Rolke, Simone Rueß, Włodzimierz J. Zakrzewski, Julia Zborowska.

Stefania Batoeva, Paper Jam, 2009, fotografia / photograph.

Stefania Batoeva, Paper Jam, 2009, fotografia / photograph.

Rzeczywistość konstruowana przez indywidualne spojrzenie jest wypadkową pragnienia i dystansu. Wystawa Distances – Aerial Spaces Between Mental Oceans eksploruje pojęcie odległości, które pojawia się w różnych kontekstach, nie tylko przestrzeni fizycznej, jak doświadczanej przez ciało, czy architektonicznej.

Przestrzeń w architekturze i między architekturą oddycha własnym powietrzem, buduje ludziom kanały ruchu, organizuje sieć komunikacyjną, w innych miejscach zaś zamyka wiatr. Działający jak magnes dystans, ruch przyciągania i odpychania, weryfikuje nasze wyobrażenia o czymś, co jest daleko a co blisko, nadaje nam perspektywę i może wyrwać do innego spojrzenia na to, co dotychczas było dla nas ot zwykłym, martwym przedmiotem.

Wystawa ma charakter wielogłosu: prezentowane prace sześciorga artystów poruszają się po przestrzeniach znaczeniowych, rozciągających się od fizycznych odległości po mentalne oceany. Ustawiający się zawsze w jakiejś przestrzeni człowiek jest jednocześnie sam podmiotem uprzestrzennionym, wielowarstwowym, heterogenicznym.

Nasz umysł pracuje w sposób czasem dla nas nieoczekiwany: wytwarza przywidzenia, zaskakuje przebłyskami świadomości czy skojarzeniami wyprodukowanymi gdzieś z tyłu głowy, błądzi po korytarzach pamięci. Dystans, który raz został zaznaczony i utrwalony, jest przenoszony na zachowania i oceny. Zbudowana odległość może budzić strach, ale też perwersyjnie fascynować.

Wystawie towarzyszy program spotkań z artystami. Na spotkanie ze Stefanią Batoevą zapraszamy w niedzielę, 25 września, o godzinie 18.00.

Galeria Le Guern
ul. Widok 8
Warszawa

Dodaj komentarz