• 2011-09-14

Przegląd kina niemieckiego na Plus Camerimage 2011

Od 26 listopada do 3 grudnia 2011 r. w Bydgoszczy odbędzie się XIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE, podczas której  zaprezentowany zostanie dorobek tzw. trzeciej fali niemieckiej kinematografii.

Yilmaz Arslan, Fratricide (zdjęcie udostępnione przez organizatora)

Yilmaz Arslan, Fratricide (zdjęcie udostępnione przez organizatora)

Trzecia fala niemieckiej kinematografii obejmuje działalność twórczą młodych reżyserów debiutujących w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Pokazane filmy skupiać się będę przede wszystkim na temacie wielokulturowości społeczeństwa niemieckiego. Jest to temat aktualny i nośny, a w odniesieniu do krajów starej Europy nabiera uniwersalności oraz głębszego znaczenia. Z jednej strony odzwierciedla bowiem kulturową fascynację Wschodem, a z drugiej pokazuje realny aspekt ekonomiczny i strach przed przeciążeniem i tak już nadwyrężonych systemów socjalnych (w tym kontekście powracający problem nacjonalizmu i ksenofobii).

Sposób w jaki młodzi niemieccy twórcy opowiadają w swoich filmach o życiu mniejszości narodowych w Niemczech, charakterze relacji z rodowitymi Niemcami i ich sytuacji społeczno-ekonomicznej, stanowi ciekawą formę interpretacji tego zagadnienia. Jako zjawisko stosunkowo nowe w kinie niemieckim, pokazuje też prawdopodobny kierunek rozwoju tej tematyki, przygotowując grunt pod kolejne produkcje filmowe.

W retrospektywie niemieckiej znajdzie się między innymi kilka filmów Fatih Akina, wielokrotnie nagradzanego na międzynarodowych festiwalach niemieckiego reżysera pochodzenia tureckiego, jak również nieco mniej znane produkcje oraz koprodukcje niemieckie, jak np.: Manila w reżyserii Romualda Karmakera, Kebab Connection Anno Saula, Import/Export Ulricha Seidla, Bratobójstwo Yilmaza Arslana, czy film Offset, którego reżyserem jest Didi Danquart.

Partnerem Przeglądu Kina Niemieckiego jest Goethe Institut w Warszawie

26 listopada – 3 grudnia 2011 r.,
Bydgoszcz

Dodaj komentarz