Art for Social Change – zwycięskie projekty konkursu dla organizacji pozarządowych

Podczas Europejskiego Kongresu Kultury, organizowanego we Wrocławiu między 8-11 września, zrealizowanych zostanie osiem projektów wyłonionych w konkursie Art for Social Change, przeprowadzonego przez Narodowy Instytut Audiowizualny dla organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy.

Arto of social change (materiały prasowe Narodowego Instytutu Audiowizualnego)

Arto of social change (materiały prasowe Narodowego Instytutu Audiowizualnego)

Narodowy Instytut Audiowizualny zaprosił organizacje pozarządowe z Polski i z zagranicy do udziału w konkursie Sztuka dla zmiany społecznej. Projekty mogły mieć dowolną formę artystyczną, ale musiały stanowić wzór dobrych praktyk w zakresie sztuki traktowanej jako narzędzie społecznej zmiany. Zwycięskie inicjatywy zostaną zrealizowane w czasie Europejskiego Kongresu Kultury. Wszystkie są otwarte dla publiczności.

Radio Ryba to cykl audycji poświęconych wydarzeniom Kongresu przygotowany wspólnie przez dziennikarzy białoruskiej redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy oraz internetowego Radia Ryba z Białorusi.

(Koordynator projektu: Wojciech Załuski. Realizacja: Centrum Kultury Revers z Krakowa, Next Stop-New Life)

House of change jest projektem realizowanym przez Krytykę Polityczną i Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, obejmującym różne dziedziny sztuki. Składa się z rozmaitych wydarzeń artystycznych: nieformalnych spotkań, dyskusji, przedstawień oraz koncertu. Wszystkie z nich odbywać się będą w willi rodziny Dzieduszyckich, która przez lata była miejscem spotkań intelektualistów i artystów.

Otwierając ją dla widzów i dla grona najbardziej znanych i społecznie zaangażowanych współczesnych artystów, realizatorzy projektu podejmą próbę rekonstrukcji i dekonstrukcji historii tego miejsca. Projekt będzie wspólnym działaniem nowego pokolenia artystów, które wierzy, że zmiana jest możliwa i pragnie ukazać, w jaki sposób sztuka może brać udział w historii.

(Podprojekty House of change będą realizowane w Willi Dzieduszyckich między 8-11 września)

W ramach projektu Art training artyści z Polski i Ukrainy – Nikita Kadan, Zhanna Kadyrova, Anna Ostoya i Janek Simon przygotowali grę miejską, polegającą na podążaniu śladami instrukcji w formie plakatów i pocztówek umieszczonych w przestrzeni publicznej Wrocławia. Projekt podejmuje temat wpływu sztuki na rzeczywistość w kontekście przestrzeni miejskiej, rozumianej jako dobro wspólne, obszar współdziałania obywateli.

(Kuratorka: Beata Seweryn. Realizacja: Fundacja Splot (Kraków) we współpracy z ukraińską fundacją Alternative Visual Studies (Kijów) oraz Fundacją Sztuka dla Sztuki (Kraków))

Wrocławskie cukiernie w trakcie trwania Kongresu pakować będą ciastka w papier zaprojektowany przez młodych artystów, m.in. przez Agnieszkę Grodzińską, Jakuba Czyszczonia i Piotra Łakomego. Realizatorzy projektu Osłodź sobie kulturę zamiast na dyskusje, wykłady, wystawy, panele i prelekcje, w których skończona jest liczba uczestników a liczba miejsc ograniczona, zaproszą do czynności mało intelektualnej, a zmysłowej.

(Kuratorka: Marika Zamojska. Realizacja: Stowarzyszenie Starter)

Teatr Tańca Dawka Energii w swoim najnowszym spektaklu Nogi podejmie temat relacji międzypokoleniowych zmieniających się w miarę upływu czasu. Teatr we wspólnej, twórczej pracy łączy osoby z różnych grup społecznych, o różnych zdolnościach i możliwościach. W ramach projektu odbędzie się także performans niespodzianka Crazy Dance.

(Realizacja: Stowarzyszenie Radość Życia. Spektakl Nogi odbędzie się 11 września w Sali teatralnej Wytwórni Filmów Fabularnych W1 o godz. 16.30. Performance Crazy Dance odbędzie się 11 września o godz. 15.00 w Pawilonie Akredytacyjnym PA)

W szufladzie to 30 minutowy spektakl Teatru Poddańczego, przygotowany z myślą o najmłodszych widzach. Dzieci od 0 do 3 lat zostają wprowadzone w świat teatru opowiadaniem o magicznej linii, oddzielającej Tu i Tam – świat realny i sceniczny. W tajemniczych komódkach i szufladach, z których zbudowana jest scenografia, ukrywają się żywioły. To one są bohaterami opowieści. Dzieci poznają je poprzez zabawę – w układanie słów, wydobywanie dźwięków z przedmiotów, grę rytmami. Chętnie włączają się w tworzenie świata na scenie, naśladując aktorów.

(Spektakl odbędzie się 11 września o godz. 10.00 w Sali teatralnej Wytwórni Filmów Fabularnych W1)

Pamięć i zapomnienie jest interdyscyplinarnym projektem zorientowanym na dyskusję wokół tematów poruszonych w filmie Jugów. Pamięć i zapomnienie. Opowieści przesiedlonych kobiet. Film jest efektem pracy osiemnastu kobiet z Polski, Niemiec i Ukrainy, reprezentujących różne dyscypliny uniwersyteckie – historię, antropologię, filozofię, filologię, socjologię, które w lipcu 2010 roku przeprowadziły wywiady narracyjne z najstarszymi mieszkankami wsi Jugów w Górach Sowich, pamiętającymi czasy przesiedleń po II wojnie światowej. Głównym zamierzeniem realizatorek było poznanie mało w Polsce znanego rozdziału historii powojennej trzech sąsiadujących ze sobą krajów oraz związanych z nią losów kobiet. Spotkanie rozpocznie performance Wytnij-wklej, przygotowany przez młode tancerki i choreografki: Magdalenę Przybysz, Barbarę Bujakowską i Paulinę Wysocką. Po projekcji filmu inicjatorki projektu, Alina Doboszewska i Sławomira Walczewska, poprowadzą dyskusję z udziałem zaproszonych gości, m.in. Olgi Tokarczuk (Polska), Roswithy Schieb (Niemcy) oraz Marii Matios (Ukraina).

(Realizacja: Fundacja Kobieca eFKa. Projekt rozpocznie się 11 września o godz. 12.00 w Pawilonie Czterech Kopuł K3 K4)

Cykl warsztatów dotyczących sztuki słuchania, transmisji dźwięku, zagadnień związanych z muzyką eksperymentalną i tradycyjną oraz koncert muzyki eksperymentalnej i improwizowanej zrealizowany zostanie pod nazwą Sound education and social change. Projekt nawiąże do wcześniejszej realizacji – Tiru Riru – dźwiękowa podróż do tradycji i awangardy, w której wzięły udział dzieci z rodzin społecznie wykluczonych.

(Kurator: Jarosław Grzesica. Realizacja: Fundacja Sztuka i Technologia. Warsztaty odbędą się 10 września o godz. 10.00 w Sali Warsztatowej Wytwórni Filmów Fabularnych W4 w 4 sesjach po 90 min)

Dodaj komentarz