• 2011-09-01

Bydgoski Kongres Kultury

Od 28 do 30 września 2011 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy będzie trwał Bydgoski Kongres Kultury.

Bydgoski Kongres Kultury (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Bydgoski Kongres Kultury (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Nadrzędnym celem Kongresu jest wypracowanie modelu rozwoju Bydgoszczy w oparciu o kulturę. Dochodzenie do tego wymaga rzetelnej diagnoza kondycji kultury bydgoskiej oraz wyznaczenia – w publicznej debacie – kierunków jej rozwoju na lata 2011–2020. Nawiązując do struktury projektu Kultura w budowie, będzie on eksplorować pięć kluczowych dla kultury miasta obszarów tematycznych: uczestnictwo, kreatywność, rewitalizacja, tożsamość, współpraca.

Kongres będzie zwieńczeniem kilkumiesięcznego procesu prac animacyjnych, badawczych i analitycznych oraz środowiskowych i medialnych dyskusji. Bezpośrednim efektem kongresu będzie lista postulatów i rekomendacji do stworzenia dokumentu Kulturalny Master Plan dla Bydgoszczy.

Do udziału w nim zaproszone zostały wszystkie środowiska kulturalne, kreatywne i naukowe Bydgoszczy. Ale nie tylko. Twórcy Kongresu chcieliby widzieć wśród uczestników wszystkich mieszkańców Bydgoszczy zainteresowanych rozwojem miasta. Bo kultura w założeniach Kongresu nie jest traktowana jako wąskie, elitarne pojęcie. Inicjatorzy Kongresu widzą w szeroko pojmowanej kulturze jeden z filarów rozwoju miasta.

Potwierdza to przewodniczący BKK i dyrektor teatru polskiego Paweł Łysak:

Jestem przekonany, że kultura: twórczość, a więc sztuka, edukacja i nauka to szansa dla rozwoju naszego miasta. Bydgoski Kongres Kultury opierając się na aktualnych badaniach i dyskusjach, powinien dać obraz naszej sytuacji. Solidna diagnoza pozwoli na określenie problemów i próbę stworzenia pomysłów na rozwój Bydgoszczy poprzez kulturę.

Trzy dni obrad Kongresu skonstruowane będą wg tej samej zasady. Dzień rozpoczynać będą obrady plenarne w Teatrze Polskim obejmujące panele dyskusyjne i prezentacje zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin kultury i nauki. Po nich przyjdzie czas na dyskusje oraz spotkania przy stolikach. Stoliki to nazwa kręgów dyskusyjnych, których tematy mogą w dowolny sposób zgłaszać wszyscy uczestnicy Kongresu.

Nie zabraknie czasu dla prezentacji wyników badań kultury bydgoskiej prowadzonych przez socjologa dr Grzegorza Kaczmarka oraz projektów artystycznych zawartych w aplikacji Bydgoszczy w konkursie Europejskiej Stolicy Kultury.

28-30 września 2011 r.
Teatr Polski
al. Mickiewicza 2
Bydgoszcz

Dodaj komentarz