Taniec i ruch

Od 3 do 4 września 2011 roku w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie będą trwały warsztaty Taniec i ruch jako terapeutyczne narzędzie pracy z grupą.

Taniec i ruch jako terapeutyczne narzędzie pracy z grupą, warsztaty (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Taniec i ruch jako terapeutyczne narzędzie pracy z grupą, warsztaty (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Celem warsztatów jest edukacja uczestników w zakresie choreoterapii, która może mieć zastosowanie nie tylko w pracy warsztatowej, ale również podczas grupowych zajęć o charakterze edukacyjnym i arteterapeutycznym.
Szkolenie daje doświadczenie, wiedzę i umiejętności, dzięki którym jego uczestnicy będą mogli włączać metody choreoterapeutyczne we własną praktykę zawodową, dostosowując je do potrzeb grup, z którymi pracują i rozwijając w ten sposób ich potencjał.

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane wybrane metody choreoterapeutyczne: elementy tańca butoh, zasada analizy ruchu Lebana oraz metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn.

Prowadząca: Aleksandra Capiga-Łochowicz jest absolwentką japonistyki (Uniwersytet Jagielloński), arterapeutką (Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski) i terapeutką w trakcie szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem IDMT.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach DMT prowadzonych przez terapeutów brytyjskich, między innymi prof. Bonnie Meekums, prof. Penelope Best, dr Janette MacDonald, Dr Beatrice Allegranti czy Jill Bunce.
Od 2007 roku prowadzi autorskie warsztaty tańca butoh m.in. w domach seniora, w ramach warsztatów terapii zajęciowej, oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Krakowie i Warszawie. Ma za sobą roczną praktykę terapeutyczną z dziećmi, które doświadczyły przemocy i zaniedbania w świetlicy socjoterapeutycznej w Warszawie.

Przez ostatnie trzy lata prowadziła także regularne autorskie warsztaty improwizacji i tańca butoh dla dorosłych oraz warsztaty tańca kreatywnego dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha w Krakowie i w Fundacji Kyoto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz.

Szkolenie jest skierowane do osób, które poszukują narzędzi do pracy z grupą, a więc wychowawców, pedagogów, instruktorów i psychologów.

3 – 4 września 2011 r.
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
ul. Elektoralna 12
Warszawa

Dodaj komentarz