• 2011-08-30

Koszyce – Kraków. Na wspólnej drodze.

6 września 2011 roku o godz. 17.00 w oddziale Pałac Krzysztofory Muzeum Historycznego  Miasta Krakowa odbędzie się wernisaż wystawy Koszyce – Kraków. Na wspólnej drodze.

Budynek Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach na pocz. XX w.

Budynek Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach na pocz. XX w.

Wystawa Koszyce–Kraków. Na wspólnej drodze jest pierwszym projektem w ramach współpracy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z Muzeum Wschodniosłowackim w Koszycach. Celem wystawy jest zaprezentowanie historii i współczesności Koszyc – miasta lokowanego, podobnie jak Kraków, na prawie magdeburskim, które w 2013 roku stanie się Europejską Stolicą Kultury.

Wystawa prezentuje zbiory Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach oraz dokumenty z Archiwum Miasta Koszyce, a wśród nich najstarszą pisemną wzmiankę o Koszycach z 1230 roku, w której miasto było wspomniane jako Villa Cassa. Koszyce do końca XV wieku to, po stolicy kraju – Budzie, najważniejsze centrum gospodarcze, polityczne, społeczne i kulturalne Węgier.

Położone na skrzyżowaniu dróg handlowych było łącznikiem pomiędzy Budą i Krakowem. Jego związki handlowe z naszym miastem potwierdza prezentowana na wystawie umowa z 1394 roku, zawarta za panowania Ludwika Węgierskiego, w której Koszyce otrzymały prawo składu na towary przywożone z Polski, Rusi i Siedmiogrodu.

Miasto było siedzibą wielu urzędów, między innymi Spišskej komory. Na wystawie można zobaczyć fotel jej prefekta z wypisanymi na oparciu nazwiskami poprzedników. Kolejnym ważnym urzędem, mieszczącym się w Koszycach przez niemal cztery wieki, była mennica. Na wystawie znajdują się unikatowe monety, bite przez kolejnych panujących od XV do XVIII wieku. Największą chlubą Koszyc jest katedra św. Elżbiety. Wystawa prezentuje jej dokładny model oraz oryginalne XV-wieczne, pochodzące ze świątyni detale architektoniczne.

W XIX wieku Koszyce, pomimo że stały się prowincjonalnym miastem Austro-Węgier, dalej rozwijały się pod względem gospodarczym i kulturalnym. W mieście działały liczne warsztaty rzemieślnicze, manufaktury, drukarnie, a później powstały pierwsze fabryki. Kwitło życie społeczne i kulturalne, istniały teatry, kina i podobne instytucje służące rozrywce mieszkańców. Koszyce były również miastem-parkiem, miejscem odpoczynku i rekreacji.

Dawne Koszyce można podziwiać na starych wedutach i litografiach, fotografiach i pocztówkach z epoki, a współczesny obraz miasta na fotografiach znanego koszyckiego fotografika Aleksandra Jirouška. Wystawa prezentuje także filmy ukazujące piękno miasta oraz gościnność jego mieszkańców.

Kuratorem wystawy jest Greta Czupryniak. Wystawa będzie czynna do 6 listopada 2011 roku.

6 września 2011 o godz. 17.00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
Kraków

Dodaj komentarz